Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Umowy cywilnoprawne

Pismo nr PRSG/276/2021 Prorektora ds. Współpracy i Spraw Pracowniczych z dnia 10 maja 2021r. dot. zmiany wzorów formularzy zgłoszeniowych ZUS ZZA i ZUS ZUA [PDF]

załączniki do pisma – formularze zgłoszeniowe ZUS ZZA i ZUS ZUA [PDF]


Zgłoszenie umowy o dzieło [Pobierz]

Od 01.01.2021 jest obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło, zawartych z osobami niepozostającymi w stosunku pracy z Uniwersytetem.

Zarządzenie nr 15 Rektora UW z dnia 5.02.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1.08.2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych [PDF]

 

Nowe wzory umów będą obowiązywać od dnia 05.02.2021, są to poprawione wersje umów obowiązujących od 01.09.2020r.

Umowy z datą zawarcia przed 05.02.2021 powinny być podpisane na starych wzorach (data rozpoczęcia wykonywania zlecenia może być późniejsza niż 05.02.2021), a umowy z datą zawarcia po 05.02.2021 powinny być zawarte już na nowych wzorach umów (wraz z załącznikami obowiązującymi do danej wersji umów)

Zał. 1 – Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 1 – Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych
     dla nierezydentów Polski [DOC]
     dla rezydentów Polski [DOC]
    • Zał. 2 – Oświadczenie pracownika UW [DOC]
    • Zał. 3 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [DOC]

Zał. 1a – Rachunek do umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

Zał. 2 – Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
     dla osoby fizycznej [DOC]
     dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej [DOC]

Zał. 3 – Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 1 – Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych
     dla nierezydentów Polski [DOC]
     dla rezydentów Polski [DOC]
    • Zał. 2 – Oświadczenie pracownika UW [DOC]
    • Zał. 3 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [DOC]

Zał. 3a – Rachunek do umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

Zał. 4 – Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
     dla osoby fizycznej [DOC]
     dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej [DOC]

Zał. 5 – Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 2 – protokół odbioru Dzieła [DOC]
    • Zał. 3 – Oświadczenie pracownika UW [DOC]
    • Zał. 4 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [DOC]
    • Zał. 5 – Rachunek
     – a – dla rezydentów Polski [DOC]
     – b – dla nierezydentów Polski [DOC]

Zał. 6 – Wzór umowy o dzieło, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 2 – protokół odbioru Dzieła [DOC]
    • Zał. 3 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
     dla osoby fizycznej [DOC]
     dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej [DOC]

Zał. 7 – Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 2 – protokół odbioru Dzieła [DOC]
    • Zał. 3 – Oświadczenie pracownika UW [DOC]
    • Zał. 4 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [DOC]

Zał. 8 – Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 2 – protokół przyjęcia Dzieła [DOC]
    • Zał. 3 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
     dla osoby fizycznej [DOC]
     dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej [DOC]

Zał. 9 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych [DOC]

Zał. 10 – Wzór umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 1 – protokół przyjęcia Dzieła [DOC]
    • Zał. 2 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [DOC]

Zał. 11 – Wzór umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 1 – protokół przyjęcia Dzieła [DOC]
    • Zał. 2 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [DOC]

Zał. 12 – Wzór umowy zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 1 – Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych
     dla rezydentów Polski [DOC]
     dla nierezydentów Polski [DOC]
    • Zał. 2 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [DOC]

Zał. 13 – Wzór umowy zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 1 – Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych
     dla rezydentów Polski [DOC]
     dla nierezydentów Polski [DOC]
    • Zał. 2 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [DOC]

Zał. 14 – Rachunek do umowy zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego oraz umowy zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego [DOC]

Zał. 15 – Wzór umowy przewozu osób, zwieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
     dla osoby fizycznej [DOC]
     dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej [DOC]

Oświadczenie dla osób poniżej 26 roku życia o zaniechaniu poboru podatku [PDF]