Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Doktoraty

SEBASTIAN DZIEWIĘCKI

Temat pracy: Polsko-angielska terminologia Wojsk Specjalnych: Metodologia tworzenia branżowych leksykograficznych baz danych wraz z modelowaniem aplikacji sieciowych

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: prof. dr hab. Dorota Urbanek (Uniwersytet Warszawski)

Promotor pomocniczy: dr Łukasz Karpiński (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

 • dr hab. Marek Łukasik, prof. ucz. (Akademia Pomorska w Słupsku) recenzja
 • dr hab. Małgorzata Marciniak, prof. ucz. (Instytut Podstaw Informatyki PAN) recenzja

PATRYK ZAJĄC

Temat pracy: Kulturowe i dyskursywne cechy przysłów języka hausa w perspektywie porównawczej

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: prof. dr hab. Nina Pawlak (Uniwersytet Warszawski)

Promotor pomocniczy: dr Urszula Okulska-Łukawska (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

 • ks. prof. dr hab. Jacek Pawlik  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) recenzja
 • dr hab. Grzegorz Szpila, prof. ucz. (Uniwersytet Jagielloński) recenzja

JEWGIENIJA ŻEJMO

Temat pracy: Особенности употребления префиксальных глаголов в учебных переводах как отражение расхождений между славянскими языками (на примере русского и польского языков)

Streszczenie/autoreferat:

Promotor: prof. dr hab. Dorota Urbanek (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

 • dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. ucz.  (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Roman Roszko, prof. ucz. (PAN)

ANNA SWOROWSKA

Temat pracy: Językowe wykładniki emocji we współczesnych szwedzkich tekstach literackich i ich polskich przekładach

Streszczenie/autoreferat:

Promotor: dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Leńko-Szymańska

Recenzenci:

 • dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura, prof. ucz.  (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Witold Maciejewski, prof. ucz., profesor emeritus (SWPS)

ŁUKASZ DUTKA

Temat pracy: Live subtitling with respeaking in Polish: technology, user expectations and quality assessment (Napisy na żywo metodą respeakingu w języku polskim:
technologia, oczekiwania użytkowników i ocena jakości)

Streszczenie/autoreferat:

Promotor: dr hab. Agnieszka Szarkowska, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Łukasz Bogucki (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr Pablo Romero Fresco (Uniwersytet w Vigo)

MONIKA SZCZYGIELSKA

Temat pracy: Dostępność wydarzeń dla osób z niepełnosprawnością w Polsce

Streszczenie/autoreferat:

Promotor: dr hab. Agnieszka Szarkowska, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

 • dr hab. Mikołaj Deckert, prof. ucz. (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Agnieszka Chmiel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

ANNA ANTONIUK

Temat pracy: Strategia memoryzacji tekstów – jej potencjał glottodydaktyczny i rola w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczących się języka obcego

Streszczenie/autoreferat:

Promotor: dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

 • dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. ucz. (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Aldona Sopata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

WERONIKA SZTORC

Temat pracy: Przypisy tłumacza w kontekście jego widoczności przekładowej (na podstawie analizy współcześnie publikowanych tłumaczeń literackich)

Streszczenie/autoreferat:

Promotor: Prof. dr hab. Dorota Urbanek (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Anna Bednarczyk. (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska (Uniwersytet Wrocławski)

KAMIL ZUBRZYCKI

Temat pracy: Pragmatic Skills in Near-Native Adult L2 Speakers: A Multiple Case Study

Streszczenie/autoreferat:

Promotor: dr hab. Urszula Topczewska, prof. ucz.

Recenzenci:

 • dr hab. Janina Mołczanow, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Anna Szczepaniak-Kozak, prof.ucz. (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

OLIWIA KASPRZYK

Temat pracy: Włodzimierz Majakowski w rosyjskiej literaturze i teatrze przełomu stuleci (1989-2020). Wokół dociekań krytycznych i realizacji scenicznych

Streszczenie/autoreferat:

Promotor: dr hab. Irena Mytnik

Recenzenci:

 • dr hab. Irina Lappo (Uniwersytet im. M.Curie-Skłodowskiej)
 • dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki, prof.ucz. (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

OKSANA BORYS

Temat pracy: Термінологія гінекології та акушерства в укрпїнській і польській мовах – контрастиане дослідження (Terminologia ginekologii i położnictwa w języku ukraińskim i polskim w aspekcie kontrastywnym)

Streszczenie/autoreferat:

Promotor: dr hab. Irena Mytnik

Recenzenci:

 • dr hab. Marcin Kojder (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej)
 • prof. Halyna Matsyuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

ALICJA MALISZEWSKA

Temat pracy: Pamięć i narracja – studium na podstawie wywiadów biograficznych z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce

Promotor: dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Roman Drozd (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • dr hab. Ludmiła Siryk (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej)

KATARZYNA WASILEWSKA

Temat pracy: Administrative reports: a corpus study of the genre in the EU and Polish national settings (Sprawozdania administracyjne: badania korpusowe gatunku unijnego i krajowego)

Promotor: dr hab. Łucja Biel, prof. ucz.

Recenzenci:

 • dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. ucz. (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
 • dr hab. Łukasz Grabowski, prof. ucz. (Uniwersytet Opolski)

TOMASZ ORZEŁ

Temat pracy: Koncepcja małżeństwa i rodziny w pismach Antonia Rosminiego (1797-1855)

Promotor: prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Joanna Ugniewska-Dobrzańska (professor emeritus)
 • prof. dr hab. Jadwiga Miszalska (Uniwesytet Jagielloński)


MARTYNA SIENKIEWICZ

Temat pracy: Motyw zdrady w rosyjskojęzycznej prozie Władimira Nabokowa – ewolucja i funkcje

Promotor: dr hab. Magdalena Dąbrowska

Recenzenci:

 • dr hab. Natalia Maliutina, prof. ucz.
 • dr hab. Monika Sidor, prof. ucz.

ANNA SIWIRSKA

Temat pracy: Język i styl młodego pokolenia Białorusinów w kontekście przemian kulturowych

Promotor: dr hab. Nina Barszczewska, prof. ucz.

Recenzenci:

 • dr hab. Lilia Citko, prof. ucz.
 • dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda

VIRGINIA SCHULTE

Temat pracy: Deutsche und polnische Höflichkeitsausdrücke. Eine vergleichende Studie

Promotor: dr hab. Slivia Bonacchi, prof. ucz.

Recenzenci:

 • dr hab. Joanna Szczęk, prof. UWr.
 • dr hab. Magdalena Thien

ALICJA WITORSKA

Temat pracy: Interpunkcja w aktach prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Saloni

Recenzenci:

 • Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. ucz.
 • Dr hab. Renata Makarewicz, prof. ucz.

DARIUSZ KOŹBIAŁ

Temat pracy: Translation of Judgments: A Corpus Study of the Textual Fit of EU to Polish Judgments (Tłumaczenie orzeczeń sądowych – badanie korpusowe dopasowania tekstowego wyroków unijnych do polskich)

Promotor: dr hab. Łucja Biel, prof. ucz.

Recenzenci:

 • Dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. ucz.
 • Dr hab. Łukasz Grabowski, prof. ucz.

SŁAWOMIRA KOŁSUT

Temat pracy: Zaangażowanie emocjonalne młodzieży uczącej się języka obcego a efektywność procesu kształcenia językowego. Podejście zadaniowe w ujęciu glottodydaktycznym i neuropedagogicznym

Promotor: dr hab. Przemysław Gębal, prof. ucz.

Recenzenci:

 • Dr hab. Iwona Janowska
 • Dr hab. Magdalena Sowa, prof. ucz.

DOMINIK KUDŁA

Temat pracy: Ocena odbioru lokalizacji językowej gier komputerowych
na podstawie danych okulograficznych

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

Recenzenci:

 • Dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. ucz.
 • Dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. UŚ

RUSLANA KRAMAR

Temat pracy: Przemyska “jesień życia” (1920-1947) Ulany Krawczenko

Promotor: dr hab. Joanna Getka

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. J. I. Harasym
 • Prof. dr hab. docent O. O. Jurczuk

GIULIA CILLONI-GAŹDZIŃSKA

Temat pracy: Neera e il fantasmato della scrittrice ottocentesca: sintomi e strategie

Promotor: Prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
 • Prof. dr hab. Cezary Bronowski

ANDRZEJ DĄBROWSKI

Temat pracy: Materiały audiowizualne o tematyce prawniczej – reel justice – w nauczaniu angielskiego i niemieckiego języka prawa jako języka obcego.

Promotor: Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Barbara Skowronek
 • Prof. UR dr hab. Paweł Bąk

ANNA BONEK

Temat pracy: Eyetracking-Analyse computergestützten Übersetzungsprozess. Übersetzung deutschsprachiger Verwaltungsakte ins Polnische.

Promotor: Prof. dr hab. Sambor Grucza

Recenzenci:

 • Dr hab. Artur Kubacki
 • Dr hab. Paweł Szerszeń