Umowy cywilnoprawne

Oświadczenie dla osób poniżej 26 roku życia o zaniechaniu poboru podatku [PDF]


Zarządzenie nr 82 Rektora UW z dnia 1.08.2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych [PDF]

Zał. 1 – Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 1 – Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych
     dla nierezydentów Polski [DOC]
     dla rezydentów Polski [DOC]
    • Zał. 2 – Oświadczenie pracownika UW [DOC]
    • Zał. 3 – Rachunek [DOC]

Zał. 2 – Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

Zał. 3 – Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 1 – Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych
     dla nierezydentów Polski [DOC]
     dla rezydentów Polski [DOC]
    • Zał. 2 – Oświadczenie pracownika UW [DOC]
    • Zał. 3 – Rachunek [DOC]

Zał. 4 – Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

Zał. 5 – Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 2 – protokół odbioru Dzieła [DOC]
    • Zał. 3 – Oświadczenie pracownika UW [DOC]
    • Zał. 4 – Rachunek
     dla nierezydentów Polski [DOC]
     dla rezydentów Polski [DOC]

Zał. 6 – Wzór umowy o dzieło, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 2 – protokół odbioru Dzieła [DOC]

Zał. 7 – Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 2 – protokół odbioru Dzieła [DOC]
    • Zał. 3 – Oświadczenie pracownika UW [DOC]
    • Zał. 4 – Rachunek
     dla nierezydentów Polski [DOC]
     dla rezydentów Polski [DOC]

Zał. 8 – Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

załączniki do umowy:

    • Zał. 2 – protokół przyjęcia Dzieła [DOC]

Zał. 9 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych [DOC]