Doktoraty

VIRGINIA SCHULTE

Temat pracy: Deutsche und polnische Höflichkeitsausdrücke. Eine vergleichende Studie

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: dr hab. Slivia Bonacchi, prof. ucz.

Recenzenci:

 • dr hab. Joanna Szczęk, prof. UWr. –  treść
 • dr hab. Magdalena Thien – treść


ALICJA WITORSKA

Temat pracy: Interpunkcja w aktach prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Saloni

Recenzenci:

 • Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. ucz. –  treść
 • Dr hab. Renata Makarewicz, prof. ucz. – treść

DARIUSZ KOŹBIAŁ

Temat pracy: Translation of Judgments: A Corpus Study of the Textual Fit of EU to Polish Judgments (Tłumaczenie orzeczeń sądowych – badanie korpusowe dopasowania tekstowego wyroków unijnych do polskich)

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: dr hab. Łucja Biel, prof. ucz.

Recenzenci:

 • Dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. ucz. –  treść
 • Dr hab. Łukasz Grabowski, prof. ucz. – treść

SŁAWOMIRA KOŁSUT

Temat pracy: Zaangażowanie emocjonalne młodzieży uczącej się języka obcego a efektywność procesu kształcenia językowego. Podejście zadaniowe w ujęciu glottodydaktycznym i neuropedagogicznym treść

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: dr hab. Przemysław Gębal, prof. ucz.

Recenzenci:

 • Dr hab. Iwona Janowska –  treść
 • Dr hab. Magdalena Sowa, prof. ucz. – treść

DOMINIK KUDŁA

Temat pracy: Ocena odbioru lokalizacji językowej gier komputerowych
na podstawie danych okulograficznych

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

Recenzenci:

 • Dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. ucz. –  recenzja
 • Dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. UŚ – recenzja

RUSLANA KRAMAR

Temat pracy: Przemyska „jesień życia” (1920-1947) Ulany Krawczenko

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: dr hab. Joanna Getka

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. J. I. Harasym – recenzja
 • Prof. dr hab. docent O. O. Jurczuk – recenzja

GIULIA CILLONI-GAŹDZIŃSKA

Temat pracy: Neera e il fantasmato della scrittrice ottocentesca: sintomi e strategie

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: Prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski – recenzja
 • Prof. dr hab. Cezary Bronowski – recenzja

ANDRZEJ DĄBROWSKI

Temat pracy: Materiały audiowizualne o tematyce prawniczej – reel justice – w nauczaniu angielskiego i niemieckiego języka prawa jako języka obcego.

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Barbara Skowronek
 • Prof. UR dr hab. Paweł Bąk

ANNA BONEK

Temat pracy: Eyetracking-Analyse computergestützten Übersetzungsprozess. Übersetzung deutschsprachiger Verwaltungsakte ins Polnische.

Streszczenie/autoreferat

Promotor: Prof. dr hab. Sambor Grucza

Recenzenci:

 • Dr hab. Artur Kubacki
 • Dr hab. Paweł Szerszeń