Doktoraty

DOMINIK KUDŁA

Temat pracy: Ocena odbioru lokalizacji językowej gier komputerowych
na podstawie danych okulograficznych

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

Recenzenci:

  • Dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. ucz. –  recenzja
  • Dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. UŚ – recenzja

RUSLANA KRAMAR

Temat pracy: Przemyska „jesień życia” (1920-1947) Ulany Krawczenko

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: dr hab. Joanna Getka

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. J. I. Harasym – recenzja
  • Prof. dr hab. docent O. O. Jurczuk – recenzja

GIULIA CILLONI-GAŹDZIŃSKA

Temat pracy: Neera e il fantasmato della scrittrice ottocentesca: sintomi e strategie

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: Prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski – recenzja
  • Prof. dr hab. Cezary Bronowski – recenzja

ANDRZEJ DĄBROWSKI

Temat pracy: Materiały audiowizualne o tematyce prawniczej – reel justice – w nauczaniu angielskiego i niemieckiego języka prawa jako języka obcego.

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Barbara Skowronek
  • Prof. UR dr hab. Paweł Bąk

ANNA BONEK

Temat pracy: Eyetracking-Analyse computergestützten Übersetzungsprozess. Übersetzung deutschsprachiger Verwaltungsakte ins Polnische.

Streszczenie/autoreferat

Promotor: Prof. dr hab. Sambor Grucza

Recenzenci:

  • Dr hab. Artur Kubacki
  • Dr hab. Paweł Szerszeń