Doktoraty

TOMASZ ORZEŁ

Temat pracy: Koncepcja małżeństwa i rodziny w pismach Antonia Rosminiego (1797-1855)

Streszczenie/autoreferat: treść

Promotor: prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Joanna Ugniewska-Dobrzańska (professor emeritus) – recenzja
 • prof. dr hab. Jadwiga Miszalska (Uniwesytet Jagielloński) – recenzja


MARTYNA SIENKIEWICZ

Temat pracy: Motyw zdrady w rosyjskojęzycznej prozie Władimira Nabokowa – ewolucja i funkcje

Promotor: dr hab. Magdalena Dąbrowska

Recenzenci:

 • dr hab. Natalia Maliutina, prof. ucz.
 • dr hab. Monika Sidor, prof. ucz.

ANNA SIWIRSKA

Temat pracy: Język i styl młodego pokolenia Białorusinów w kontekście przemian kulturowych

Promotor: dr hab. Nina Barszczewska, prof. ucz.

Recenzenci:

 • dr hab. Lilia Citko, prof. ucz.
 • dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda

VIRGINIA SCHULTE

Temat pracy: Deutsche und polnische Höflichkeitsausdrücke. Eine vergleichende Studie

Promotor: dr hab. Slivia Bonacchi, prof. ucz.

Recenzenci:

 • dr hab. Joanna Szczęk, prof. UWr.
 • dr hab. Magdalena Thien

ALICJA WITORSKA

Temat pracy: Interpunkcja w aktach prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Saloni

Recenzenci:

 • Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. ucz.
 • Dr hab. Renata Makarewicz, prof. ucz.

DARIUSZ KOŹBIAŁ

Temat pracy: Translation of Judgments: A Corpus Study of the Textual Fit of EU to Polish Judgments (Tłumaczenie orzeczeń sądowych – badanie korpusowe dopasowania tekstowego wyroków unijnych do polskich)

Promotor: dr hab. Łucja Biel, prof. ucz.

Recenzenci:

 • Dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. ucz.
 • Dr hab. Łukasz Grabowski, prof. ucz.

SŁAWOMIRA KOŁSUT

Temat pracy: Zaangażowanie emocjonalne młodzieży uczącej się języka obcego a efektywność procesu kształcenia językowego. Podejście zadaniowe w ujęciu glottodydaktycznym i neuropedagogicznym

Promotor: dr hab. Przemysław Gębal, prof. ucz.

Recenzenci:

 • Dr hab. Iwona Janowska
 • Dr hab. Magdalena Sowa, prof. ucz.

DOMINIK KUDŁA

Temat pracy: Ocena odbioru lokalizacji językowej gier komputerowych
na podstawie danych okulograficznych

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

Recenzenci:

 • Dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. ucz.
 • Dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. UŚ

RUSLANA KRAMAR

Temat pracy: Przemyska „jesień życia” (1920-1947) Ulany Krawczenko

Promotor: dr hab. Joanna Getka

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. J. I. Harasym
 • Prof. dr hab. docent O. O. Jurczuk

GIULIA CILLONI-GAŹDZIŃSKA

Temat pracy: Neera e il fantasmato della scrittrice ottocentesca: sintomi e strategie

Promotor: Prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
 • Prof. dr hab. Cezary Bronowski

ANDRZEJ DĄBROWSKI

Temat pracy: Materiały audiowizualne o tematyce prawniczej – reel justice – w nauczaniu angielskiego i niemieckiego języka prawa jako języka obcego.

Promotor: Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Barbara Skowronek
 • Prof. UR dr hab. Paweł Bąk

ANNA BONEK

Temat pracy: Eyetracking-Analyse computergestützten Übersetzungsprozess. Übersetzung deutschsprachiger Verwaltungsakte ins Polnische.

Promotor: Prof. dr hab. Sambor Grucza

Recenzenci:

 • Dr hab. Artur Kubacki
 • Dr hab. Paweł Szerszeń