Rekrutacja

W związku z wejściem w życie Ustawy 2.0 oraz nowym Statutem UW począwszy od roku akademickiego 2019/2020 studia doktoranckie prowadzą Szkoły Doktorskie Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej informacji na stronie https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl. Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej prowadzone są na dotychczasowych zasadach do dnia 31.12.2023 r.

Od roku akademickiego 2019/2020 nie jest prowadzona rekrutacja na studia doktoranckie.