Rady Dydaktyczne

Rada Dydaktyczna dla kierunku lingwistyka stosowana

 • dr Katarzyna Malesa – Przewodnicząca
 • dr Marta Małachowicz
 • dr Agnieszka Błaszczak
 • dr Małgorzata Jabłońska
 • dr Ewa Nowik-Dziewicka
 • dr Dorota Karczewska
 • mgr Agnieszka Piątek
 • mgr Michał Górnik
 • Jan Marszałek
 • Tomasz Michalik
 • Paulina Wójcik

Rada Dydaktyczna dla kierunków: filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim, studia nad słowiańszczyzną wschodnią

 • dr Katarzyna Malesa – Przewodnicząca
 • dr hab. Magdalena Dąbrowska
 • dr Dorota Piekarska-Winkler
 • dr Marcin Niemojewski
 • dr Monika Grącka
 • dr Anna Kizińska
 • dr Paulina Olechowska
 • mgr Anna Siwirska
 • mgr Katarzyna Gajda
 • mgr Dawid Bzorek
 • Łukasz Ciszewski
 • Marcin Supiński
 • Matylda Maszkiewicz
 • Miłosz Majewski