Rady Dydaktyczne

Rada Dydaktyczna dla kierunku lingwistyka stosowana

 • dr hab. Svitlana Romaniuk – przewodnicząca
 • dr hab. Paweł Szerszeń
 • dr Marta Małachowicz
 • dr Agnieszka Błaszczak
 • dr Anna Szczęsny
 • dr Dorota Karczewska
 • dr Katarzyna Malesa

Rada Dydaktyczna dla kierunków: filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim, studia nad słowiańszczyzną wschodnią

 • dr hab. Svitlana Romaniuk – przewodnicząca
 • mgr Anna Siwirska
 • dr Dorota Piekarska-Winkler
 • dr hab. Magdalena Dąbrowska
 • dr Marcin Niemojewski
 • dr Olga Lesicka
 • dr Anna Kizińska
 • dr Paulina Olechowska