Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

semestr zimowy

  • 27 października 2020 r.
  • 17 listopada 2020 r.
  • 15 grudnia 2020 r.
  • 19 stycznia 2021 r.
  •   9 lutego 2021 r.

semestr letni

  • 16 marca 2021 r.
  • 20 kwietnia 2021 r.
  • 18 maja 2021 r.
  • 29 czerwca 2021 r.
  • 21 września 2021 r.