Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

semestr zimowy

  • 15 października 2019 r.
  • 19 listopada 2019 r.
  • 17 grudnia 2019 r.
  • 21 stycznia 2020 r.

semestr letni

  • 18 lutego 2020 r.
  • 17 marca 2020 r.
  • 21 kwietnia 2020 r.
  • 19 maja 2020 r.
  • 23 czerwca 2020 r.
  • 22 września 2020 r.