Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

semestr zimowy

  • 25 października 2022 r.
  • 22 listopada 2022 r.
  • 20 grudnia 2022 r.
  • 24 stycznia 2023 r.

semestr letni

  • 28 lutego 2023 r.
  • 28 marca 2023 r.
  • 25 kwietnia 2023 r.
  • 30 maja 2023 r.
  • 27 czerwca 2023 r.
  • 26 września 2023 r.