Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

semestr zimowy

  • 26 października 2021 r.
  • 23 listopada 2021 r.
  • 21 grudnia 2021 r.
  • 25 stycznia 2022 r.

semestr letni

  • 22 lutego 2022 r.
  • 22 marca 2022 r.
  • 26 kwietnia 2022 r.
  • 24 maja 2022 r.
  • 28 czerwca 2022 r.
  • 27 września 2022 r.