Skład

Komisja Konkursowa

 1. dr hab. Markus Eberharter – przewodniczący
 2. dr hab. Monika Płużyczka, prof. ucz.
 3. dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. ucz.
 4. dr hab. Radosław Kaleta
 5. dr hab. Magdalena Dąbrowska
 6. dr hab. Anna Jopek-Bosiacka
 7. dr hab. Joanna Getka
 8. dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
 9. dr hab. Marcin Wiącek (WPiA)
 10. dr hab. Renata Karkowska (WZ)
 11. dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz. (WNoKiS)
 12. Rada Naukowa Dyscypliny
 13. Rada Naukowa Dyscypliny
 14. Rada Naukowa Dyscypliny

Komisja ds. Budżetu i Finansów

 1. dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. ucz. – przewodnicząca
 2. dr hab. Magdalena Dąbrowska
 3. dr hab. Anna Jopek-Bosiacka
 4. dr hab. Radosław Kaleta
 5. dr hab. Joanna Getka
 6. dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk

Komisja ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich

 1. dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. ucz. – przewodnicząca
 2. dr hab. Anna Jopek-Bosiacka
 3. dr hab. Radosław Kaleta
 4. dr hab. Magdalena Dąbrowska
 5. dr hab. Joanna Getka
 6. dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
 7. dr hab. Dario Prola
 8. dr hab. Markus Eberharter
 9. dr hab. Katarzyna Podhorecka (WGiSR)
 10. dr hab. Tomasz Gackowski (WDIiB)
 11. dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz. (WNoKiS)
 12. Rada Naukowa Dyscypliny
 13. Rada Naukowa Dyscypliny
 14. Rada Naukowa Dyscypliny

Komisja Wyborcza

 1. dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska – przewodnicząca
 2. dr Sergey Khvatov
 3. dr hab. Iryna Kononenko
 4. dr Grzegorz Gąsior
 5. mgr Joanna Torzewska
 6. mgr Erika Kuzmina
 7. Małgorzata Cenajek
 8. Maja Kunka

Komisja Oceniająca

 1. dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska – przewodnicząca
 2. dr hab. Mariusz Górnicz – zastępca przewodniczącej
 3. prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz
 4. dr hab. Elżbieta Gajek
 5. dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković (WN)
 6. dr hab. Iryna Kononenko
 7. dr hab. Iwona Krycka-Michnowska
 8. dr hab. Grażyna Mańkowska
 9. dr hab. Paweł Szerszeń
 10. dr hab. Edyta Waluch-de la Torre (WN)