Skład

Komisja ds. Awansów Profesorskich

 • Prof. dr hab. Ewa Żebrowska – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
 • Prof. dr hab. Dorota Urbanek
 • Prof. dr hab. Mikalaj Chaustowicz
 • Prof. dr hab. Viachaslau Shved
 • Prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
 • Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

Komisja ds. Badań Naukowych

 • Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Mikalaj Chaustowicz
 • Prof. dr hab. Walentyna Sobol
 • Dr hab. Łucja Biel
 • Dr hab. Magdalena Dąbrowska
 • Dr hab. Jerzy Grzybowski
 • Dr hab. Magdalena Latkowska

Komisja Oceniająca

 • Dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz
 • Dr hab. Iwona Krycka-Michnowska
 • Dr hab. Paweł Szerszeń
 • Dr Anna Szafernakier-Świrko
 • Dr Piotr Głuszkowski
 • Dr Dominika Michalak
 • Stali goście

  Przedstawiciel Związków Zawodowych
  Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Komisja ds. Studenckich i Procesu Kształcenia

 • Dr Janina Mołczanow – przewodnicząca
 • Dr hab. Lidia Stefanowska
 • Dr hab. Ludmiła Szypielewicz
 • Dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
 • Dr Olga Lesicka
 • Dr Marta Kaliska
 • Dr Katarzyna Drozd
 • Dr Anna Szczęsny
 • Dr Dorota Piekarska-Winkler
 • p. Patryk Frąckiewicz

Komisja Konkursowa

 • Dr hab. Joanna Getka – przewodnicząca
 • Prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik
 • Dr hab. Anna Borowska
 • Dr hab. Magdalena Dąbrowska
 • Dr hab. Ewa Gruszczyńska
 • Dr hab. Irena Mytnik
 • Dr hab. Renata Karkowska (WZ)
 • Dr hab. Marcin Wiącek (WPiA)

Komisja ds. Budżetu i Finansów

 • Prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik – przewodnicząca
 • Dr hab. Magdalena Dąbrowska
 • Dr hab. Ewa Gruszczyńska
 • Dr hab. Irena Mytnik
 • Dr hab. Joanna Getka

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

 • Dr hab. Iryna Kononenko – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Ewa Żebrowska
 • Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz
 • Prof. dr hab. Mikołaj Chaustowicz
 • Dr hab. Krzysztof Fordoński
 • Dr hab. Jerzy Grzybowski
 • Dr hab. Grzegorz Pawłowski
 • Mgr Łukasz Dutka

Komisja Weryfikacyjna

 • Prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik – przewodnicząca
 • Dr hab. Ewa Gruszczyńska
 • Dr hab. Anna Borowska
 • Dr hab. Magdalena Dąbrowska
 • Dr hab. Joanna Getka
 • Dr hab. Irena Mytnik
 • Prof. UW dr hab. Adam Tarnowski(WP)
 • Dr hab. Tomasz Gackowski (WDIB)

Komisja Wyborcza

 • Dr hab. Joanna Osiejewicz – przewodnicząca
 • dr Sergey Khvatov – zastępca przewodniczącej
 • Dr hab. Iryna Kononenko
 • dr Grzegorz Gąsior
 • mgr Joanna Torzewska
 • mgr Erika Kuzmina
 • Małgorzata Cenajek
 • Maja Kunka