Ogłoszenia

Komisjka Konkursowa w dniu 15.09.2015 r. rozstrzygneła w drodze konkursu zatrudnieniowego następujące kandydatury:

– w Instutucie Lingwistyki Stosowanej na stanowisku profesora zwyczajnego pana prof. dr hab. Wieczysława Nowikowa – umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.12.2015 r. do 30.09.2017 r.;

– w Instutucie Lingwistyki Stosowanej na stanowisku profesora zwyczajnego pani prof. dr hab. Małgorzaty Tryuk – umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.01.2016 r. na czas nieokreślony;

– w Instutucie Lingwistyki Stosowanej na stanowisku adiunkta pani dr Aleksandry Kalaty-Zawłockiej – umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2015 r. do 30.09.2020 r.;

– w Instutucie Lingwistyki Stosowanej na stanowisku wykładowcy pana mgr. Simona-Petera von Kleista – umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r.;

– na Wydziale Lingwistyki Stosowanej na stanowisku starszego wykładowcy pani dr Jadwigi Gracli – umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

– w Instutucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na stanowisku adiunkta pani dr Weroniki Szemińskiej – umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2015 r. do 30.09.2019 r.

– w Instutucie Rusycystyki na stanowisku adiunkta pani dr Olgi Jakubiak – umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2015 r. do 30.09.2017 r.