Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

semestr zimowy

   1. 23 października 2018 r.
   2. 20 listopada 2018 r.
   3. 18 grudnia 2018 r.
   4. 22 stycznia 2019 r.

semestr letni

  1. 19 lutego 2019 r.
  2. 19 marca 2019 r.
  3. 16 kwietnia 2019 r.
  4. 21 maja 2019 r.
  5. 25 czerwca 2019 r.
  6. 24 września 2019 r.