Skład

Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

 1. Dr Olga Lesicka – przewodnicząca
 2. Dr hab. Elżbieta Gajek
 3. Dr hab. Boris Schwencke
 4. Dr hab. Paweł Szerszeń
 5. Dr Jadwiga Gracla
 6. Dr Anna Kizińska
 7. Dr Dorota Piekarska-Winkler
 8. Mgr Anna Siwirska
 9. p. Aleksandra Smoczyńska

Komisja ds. Awansów Profesorskich

 1. Prof. dr hab. Ewa Żebrowska – przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
 3. Prof. dr hab. Dorota Urbanek
 4. Prof. dr hab. Mikalaj Chaustowicz
 5. Prof. dr hab. Viachaslau Shved
 6. Prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
 7. Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

Komisja ds. Badań Naukowych

 1. Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi – przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Mikalaj Chaustowicz
 3. Prof. dr hab. Walentyna Sobol
 4. Dr hab. Łucja Biel
 5. Dr hab. Magdalena Dąbrowska
 6. Dr hab. Jerzy Grzybowski
 7. Dr hab. Magdalena Latkowska

Komisja Oceniająca

 1. Dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska – przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz
 3. Dr hab. Iwona Krycka-Michnowska
 4. Dr hab. Paweł Szerszeń
 5. Dr Anna Szafernakier-Świrko
 6. Dr Piotr Głuszkowski
 7. Dr Dominika Michalak
 8. Stali goście

  Przedstawiciel Związków Zawodowych

  Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Komisja ds. Studenckich i Procesu Kształcenia

 1. Dr Janina Mołczanow – przewodnicząca
 2. Dr hab. Lidia Stefanowska
 3. Dr hab. Ludmiła Szypielewicz
 4. Dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
 5. Dr Olga Lesicka
 6. Dr Marta Kaliska
 7. Dr Katarzyna Drozd
 8. Dr Anna Szczęsny
 9. Dr Dorota Piekarska-Winkler
 10. p. Patryk Frąckiewicz

Komisja Konkursowa

 1. Dr hab. Joanna Getka – przewodnicząca
 2. Prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik
 3. Dr hab. Anna Borowska
 4. Dr hab. Magdalena Dąbrowska
 5. Dr hab. Ewa Gruszczyńska
 6. Dr hab. Irena Mytnik
 7. Dr hab. Renata Karkowska (WZ)
 8. Dr hab. Marcin Wiącek (WPiA)

Komisja ds. Budżetu i Finansów

 1. Prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik – przewodnicząca
 2. Dr hab. Magdalena Dąbrowska
 3. Dr hab. Ewa Gruszczyńska
 4. Dr hab. Irena Mytnik
 5. Dr hab. Joanna Getka

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

 1. Dr hab. Iryna Kononenko – przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Ewa Żebrowska
 3. Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz
 4. Prof. dr hab. Mikołaj Chaustowicz
 5. Dr hab. Krzysztof Fordoński
 6. Dr hab. Jerzy Grzybowski
 7. Dr hab. Grzegorz Pawłowski
 8. Mgr Łukasz Dutka

Komisja Weryfikacyjna

 1. Prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik – przewodnicząca
 2. Dr hab. Ewa Gruszczyńska
 3. Dr hab. Anna Borowska
 4. Dr hab. Magdalena Dąbrowska
 5. Dr hab. Joanna Getka
 6. Dr hab. Irena Mytnik
 7. Prof. UW dr hab. Adam Tarnowski(WP)
 8. Dr hab. Tomasz Gackowski (WDIB)