Stypendia

Stypendia i świadczenia pomocy materialnej

Terminy wypłat stypendiów w roku akademickim 2018/2019
 1. Stypendia dla najlepszych doktorantów
 2. Stypendia doktoranckie
 3. Zwiększenie stypendium

 

Skład doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Lingwistyki Stosowanej ds. Funduszu Pomocy Materialnej (FPM) (stypendia socjalne, stypendia socjalne zwiększone, specjalne, dla najlepszych doktorantów oraz świadczenia pomocy materialnej, np. zapomogi):
 1. Przewodnicząca: mgr Anna Siwirska a.siwirska@uw.edu.pl
 2. Członkowie:
 3. mgr Krzysztof Jeleń krzysztof.jelen@uw.edu.pl
 4. mgr Dominik Kudła dominik_kudla@uw.edu.pl
 5. mgr Karolina Zajączkowska karolina.zajaczkowska@student.uw.edu.pl
 6. mgr Dorota Mierzejewska doktoranci.wls@uw.edu.pl

 

Skład Komisji Doktoranckiej ds. Stypendiów:
  1. Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Żebrowska
  2. Członkowie:
   1. dr hab. Magdalena Dąbrowska
   2. dr hab. Łucja Biel
   3. dr hab. Iryna Kononenko
   4. dr hab. Magdalena Latkowska
   5. dr hab. Grażyna Mańkowska
   6. mgr Agata Gać, przedstawiciel doktorantów

 

Dokumenty:
Szczegółowe informacje i kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego: