Wydział

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa

tel.: (+48 22) 55-34-221, 55-34-265

e-mail: wls@uw.edu.pl