Wydział

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

tel.: (+48 22) 55-34-221, 55-34-265

e-mail: wls@uw.edu.pl