Władze

Władze dziekańskie

(godziny dyżurów)

Dziekan
 • dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, prof. UW
 • dni i godziny pracy:
  • wtorek: 11:30 – 13:30 (oprócz wtorków wyznaczonych na posiedzenie Rady Wydziału)
  • czwartek: 11:30 – 13:30
 • pokój 2.246
 • tel.: (022) 55-34-221, 55-34-265
 • e-mail: wls@uw.edu.pl

 

Prodziekan ds. Naukowych
 • prof. dr hab. Ewa Żebrowska
 • dni i godziny pracy:
  • wtorek: 8:00 – 9:30 (oprócz wtorków wyznaczonych na posiedzenia Rady Wydziału)
  • inne dni – po uzgodnieniu
 • pokój 2.242
 • tel.: (022) 55-34-221, 265, 243
 • e-mail: zebrowska.ewa@uw.edu.pl

 

Prodziekan ds. Administracyjnych
 • dr hab. Svitlana Romaniuk, prof. UW
 • dni i godziny pracy:
  • wtorek: 11:30 – 13:00
  • czwartek: po uzgodnieniu
 • pokój 2.242
 • tel.: (022) 55-34-221, 55-34-220
 • e-mail: s.romaniuk@uw.edu.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich
 • dr Olga Lesicka
 • dni i godziny pracy:
  • wtorek: 11:30 – 13:00
  • czwartek: po uzgodnieniu
 • pokój 2.514
 • tel.:(022) 55-34-292, 55-34-222
 • e-mail: o.lesicka@uw.edu.pl