Władze

Władze dziekańskie

(godziny dyżurów)

Dziekan
 • dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, prof. UW
 • dni i godziny pracy:
  • urlop od 02.08.2021 do  20.08.2021 r.
  • wtorek: 10:00 – 12:00
  • czwartek: 11:00 – 13:00
 • pokój 307 (wejście przez Dziekanat)
 • tel.: (022) 55-34-221, 55-34-223
 • fax: (022) 55-34-224
 • e-mail: wls@uw.edu.pl

 

Prodziekan ds. Naukowych
 • prof. dr hab. Ewa Żebrowska
 • dni i godziny pracy:
  • urlop naukowy od 07.07.2021 do 11.07.2021 r.
  • urlop naukowy od 26.07.2021 do 02.08.2021 r.
  • urlop od 03.08.2021 do 31.08.2021 r.
  • wtorek: 10:30 – 12:30
 • pokój 309
 • tel.: (022) 55-34-221, 223, 243
 • fax: (022) 55-34-224
 • e-mail: zebrowska.ewa@uw.edu.pl

 

Prodziekan ds. Administracyjnych
 • dr hab. Svitlana Romaniuk, prof. UW
 • dni i godziny pracy:
 • pokój 310
 • tel.: (022) 55-34-221, 55-34-220
 • e-mail: s.romaniuk@uw.edu.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich
 • dr Katarzyna Malesa
 • dni i godziny pracy:
  • urlop od 02.08.2021 do 31.08.2021 r.
  • wtorek: 11:00-12:00
  • czwartek: po uzgodnieniu
 • pokój 311
 • tel.:(022) 55-34-292, 55-34-222
 • e-mail:k.malesa@uw.edu.pl