Wydawnictwa

Wydział Lingwistyki Stosowanej może poszczycić się bogatą działalnością wydawniczą. Obok publikacji monograficznych, słowników, frazeologicznych, terminologicznych i specjalistycznych, słowników z dziedziny literaturoznawstwa, podręczników akademickich i szkolnych na Wydziale redagowane są także liczne wydawnictwa seryjne oraz czasopisma o dużym prestiżu nie tylko krajowym, ale też zagranicznym.

Szczegółowe  informacje na temat działalności wydawniczej jednostek zamieszczone zostały na stronach naszych jednostek.