Kontakty

DZIEKANAT DS. STUDENCKICH

godziny przyjęć:
poniedziałek – czwartek 10.00 – 14.00 (z przerwą w godz. 12.30 – 13.00)
piątek – nieczynne
dla studentów studiów niestacjonarnych – soboty zjazdowe w godz. 8.00 – 14.00

mgr Janina Jastrzębska – kierownik
tel.: 22 55 34 222
e-mail: student.wls@uw.edu.pl
pok. 2.516

Sekcja Katedry Białorutenistyki
Sekcja Katedry Rusycystyki

Małgorzata Cielebąk
tel.: 22 55 34 290
e-mail: student.kb@uw.edu.pl    – filologia białoruska z językiem angielskim
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl   – filologia rosyjska
pok. 2.512

Sekcja Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Sekcja Katedry Ukrainistyki

mgr Sylwia Stedler-Banasiak
tel.: 22 55 34 266
e-mail: student.ksi@uw.edu.pl    – kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
e-mail: student.ku@uw.edu.pl     – ukrainistyka z językiem angielskim
pok. 2.512

Sekcja Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

studia stacjonarne pierwszego stopnia:
mgr inż. Bogna Szpakowska-Tabaka
mgr inż. Katarzyna Buczek
tel.: 22 55 34 208
e-mail: iksi@uw.edu.pl
pok. 2.518

studia stacjonarne drugiego stopnia
oraz studia niestacjonarne (zaoczne):
mgr Justyna Krupa
tel.: 22 55 34 201
e-mail: zaoczne.iksi@uw.edu.pl
pok. 2.518

Sekcja Instytutu Lingwistyki Stosowanej

godziny przyjęć:
wtorek – piątek  9.00 – 14.00 (z przerwą w godz. 12.30 – 13.00)
dodatkowo dla studentów studiów niestacjonarnych – soboty zjazdowe w godz. 8.15 – 12.00
poniedziałek – nieczynne
Uwaga! Dyplomy wydawane są absolwentom wyłącznie w środy

mgr Monika Marcinkowska
tel.: 22 55 26 023
e-mail: student.lic.ils@uw.edu.pl
pok. 00.084
Urszula Krasowska
tel.: 22 55 26 027
e-mail: student.mgr.ils@uw.edu.pl
pok. 00.085
mgr Joanna Starkowska
tel.: 22 55 26 031
e-mail: student.zsm.ils@uw.edu.pl
pok. 00.085