Wydział


Władze dziekańskie

(godziny dyżurów)

Dziekan
 1. Prof. dr hab. Sambor Grucza
 2. Dni i godziny pracy:
  1. wtorek: 10:00 - 12:00
  2. czwartek: 11:00 - 13:00
 3. pokój 307 (wejście przez Dziekanat)
 4. tel.: (022) 55-34-221, 55-34-223
 5. fax: (022) 55-34-224
 6. e-mail: wls@uw.edu.pl

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
 1. Prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
 2. Dni i godziny pracy:
  1. wtorek: 11:45 - 12:45
 3. pokój 309
 4. tel.: (022) 55-34-221, 223, 243
 5. fax: (022) 55-34-224
 6. e-mail: atylusinska@uw.edu.pl

Prodziekan ds. Finansowych i Administracyjnych
 1. Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
  1. poniedziałek: 12:00 - 13:30
  2. wtorek: 12:00 - 13:30
  3. czwartek: 10:15 - 11:45
 2. pokój 310
 3. tel.: (022) 55-34-221, 55-34-220
 4. e-mail: m.olpinska@uw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
 1. Dr hab. Svitlana Romaniuk
  1. wtorek: 13:30 - 15:00
  2. czwartek: po wcześniejszym uzgodnieniu
 2. pokój 311
 3. tel.: (022) 55-34-222, 55-34-292
 4. e-mail: s.romaniuk@uw.edu.pl