Wydział


Lista pracowników wydziału

  1. Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
  2. Instytut Lingwistyki Stosowanej
  3. Instytut Rusycystyki
  4. Katedra Białorutenistyki
  5. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
  6. Katedra Ukrainistyki