Wydział

Kierownik Administracyjny pok. 5

  mgr Agnieszka Stępień-Lubas

  tel.: 22-55-34-249

  e-mail:a.lubas@uw.edu.pl

Dziekanat ds. ogólnych pok. 307

 1. Kierownik dziekanatu - mgr Jadwiga Gryczyńska-Świerczak
 2. mgr Joanna Krakowiak
 3. Małgorzata Cenajek
Godziny przyjęć interesantów:
 1. poniedziałek, wtorek, piątek - od 10.00 do 13.00
 2. środa - dzień bez interesanta
 3. czwartek - od 12.00 do 15.00
Kontakt
 1. telefony: 22-55-34-221, 22-55-34-223, 22-55-34-265
 2. fax: (022) 55-34-224
 3. e-mail: wls@uw.edu.pl

Dziekanat ds. studenckich

 1. ul. Szturmowa 4
 2. 02-678 Warszawa
 3. godziny przyjęć:
 4. poniedziałek - czwartek 10.00 - 14.00 (z przerwą w godz. 12.30 - 13.00)
 5. piątek - nieczynne
 6. dla studentów studiów niestacjonarnych - soboty zjazdowe w godz. 8.00 - 14.00
 7. mgr Janina Jastrzębska - kierownik
 8. tel.: 22 55 34 222
 9. e-mail: student.wls@uw.edu.pl
 10. pok. 408
 11. kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią
 12. Sekcja Katedry Białorutenistyki
 13. Sekcja Katedry Rusycystyki
 14. Małgorzata Cielebąk
 15. tel.: 22 55 34 290
 16. e-mail: student.kb@uw.edu.pl - spec. filologia białoruska z j. rosyjskim i angielskim
 17. e-mail: dziennerus@uw.edu.pl - spec. filologia rosyjska
 18. pok. 433
 19. Sekcja Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
 20. Sekcja Katedry Ukrainistyki
 21. mgr Sylwia Stedler-Banasiak
 22. tel.: 22 55 34 266
 23. e-mail: student.ksi@uw.edu.pl - spec. kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
 24. e-mail: student.ku@uw.edu.pl - spec. ukrainistyka z j. rosyjskim i angielskim
 25. pok. 434
 26. kierunek: lingwistyka stosowana
 27. Sekcja Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
 28. studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie):
 29. mgr inż. Bogna Szpakowska-Tabaka
 30. mgr inż. Katarzyna Buczek
 31. tel.: 22 55 34 208
 32. e-mail: iksi@uw.edu.pl
 33. pok. 406
 34. studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) oraz studia niestacjonarne (zaoczne):
 35. Michał Żurek
 36. tel.: 22 55 34 201
 37. e-mail: zaoczne.iksi@uw.edu.pl
 38. pok. 407
 39. Sekcja Instytutu Lingwistyki Stosowanej
 40. ul. Dobra 55
 41. 00-312 Warszawa
 42. godziny przyjęć:
 43. wtorek - czwartek 9.00 - 14.00 (z przerwą w godz. 12.30 - 13.00)
 44. dla studentów studiów niestacjonarnych - soboty zjazdowe w godz. 8.15 - 12.00
 45. poniedziałek - nieczynne
 46. Uwaga! Dyplomy wydawane są absolwentom wyłącznie w środy
 47. mgr Monika Marcinkowska
 48. tel.: 22 55 26 023
 49. e-mail: student.lic.ils@uw.edu.pl
 50. pok. 00.084
 51. Urszula Krasowska
 52. tel.: 22 55 26 027
 53. e-mail: student.mgr.ils@uw.edu.pl
 54. pok. 00.085
 55. mgr Joanna Starkowska
 56. tel.: 22 55 26 031
 57. e-mail: student.zsm.ils@uw.edu.pl
 58. pok. 00.085