Oferta dydaktyczna Wydziału Lingwistyki Stosowanej obejmuje także studia podyplomowe

  1. Instytut Lingwistki Stosowanej: Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy
  2. Instytut Lingwistki Stosowanej: Podyplomowy Intensywny Kurs Tłumaczenia Konferencyjnego
  3. Katedra Ukrainistyki: Podyplomowe Studia Ukrainoznawcze
  4. Instytut Rusycystyki: Podyplomowe Studia "Rosja współczesna - państwo, społeczeństwo, kultura i turystyka"
  5. Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej: Podyplomowe Studia. Specjalizacja Nauczycielska - Przygotowanie Glottodydaktyczne i Pedagogiczne Nauczycieli Języków Obcych