Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji(decyzja - kierownik jednostki ds. studenckich)

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Z DNIA 17 KWIETNIA 2012 ROKU W SPRAWIE ZALICZANIA EGZAMINÓW PRZEZ STUDENTÓW STUDIUJĄCYCH NA KILKU KIERUNKACH

§1: Studenci WLS studiujący na kilku kierunkach nie są uprawnieni z tego tytułu do ulg związanych z egzaminami. Jeżeli nie określono tego inaczej w indywidualnym planie studiów, niestawienie się studenta na egzamin w pierwszym terminie bez innego usprawiedliwienia (§ 25.5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim) oznacza utratę tego terminu.