Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji(decyzja - kierownik jednostki ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§31 ust. 6: Przedmiotem wskazanym przez studenta w rozliczaniu etapu studiów lub całych studiów może być przedmiot, który nie był uwzględniony w zaliczaniu etapu studiów na innym kierunku studiów, chyba że dziekan zdecyduje inaczej.