Studenci, menu sekcji


Tok studiów, menu sekcji(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich; decyzja - prodziekan ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§32ust. 1:Dziekan może przyznać studentowi urlop:

§32 ust. 2: Urlop zdrowotny student uzyskuje na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji, wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o przyznaniu urlopu zdrowotnego podejmuje dziekan na podstawie dokumentacji medycznej lub opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

§32 ust. 3: Urlop naukowy lub okolicznościowy student może uzyskać po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów i na czas nie dłuższy niż jeden rok. Następny urlop może otrzymać po zaliczeniu kolejnego roku studiów. W uzasadnionych przypadkach dziekan może inaczej określić termin lub czas trwania urlopu.

Proszę uważnie zastanowić się nad rodzajem urlopu, o który Państwo wnioskują. Podania o urlop okolicznościowy argumentowane "złym stanem zdrowia" albo "studiowaniem na innym kierunku" będą rozpatrywane odmownie.

Dokumenty: