Studenci, menu sekcji


Tok studiów, menu sekcji(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich; decyzja - prodziekan ds. finansowych i administracyjnych)

Zasady ustalania, pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne studentów określa UCHWAŁA NR 507 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne

Dokumenty: