Studenci, menu sekcji


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SPRAWY STUDENCKIE W JEDNOSTKACH WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ

IKSI
 1. studia stacjonarne
  1. dr hab. Monika Płużyczka
  2. tel. 22 55 34 002
  3. e-mail: mpluzyczka@uw.edu.pl
 2. studia niestacjonarne
  1. dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
  2. tel. 22 55 34 220
  3. e-mail: m.olpinska@uw.edu.pl
ILS
 1. dr Anna Szczęsny
 2. tel. 22 55 26 021
 3. e-mail: a.m.szczesny@uw.edu.pl
IR
 1. dr Dorota Piekarska-Winkler
 2. tel. 22 55 34 236
 3. e-mail: dopiekar@uw.edu.pl
KB
 1. dr hab. Nina Barszczewska, prof. UW
 2. tel. 22 55 34 244
 3. e-mail: nbarszcz@uw.edu.pl
KSI
 1. dr Marta Brzezińska-Pająk
 2. tel. 22 55 34 229
 3. e-mail: marta.brzezinska@uw.edu.pl
KU
 1. dr Paulina Olechowska
 2. tel. 22 55 34 252
 3. e-mail: p.olechowska@uw.edu.pl

ZARZĄDY SAMORZĄDÓW STUDENTÓW JEDNOSTEK WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ:

IKSI
 1. Przewodnicząca: Magdalena Górka
 2. www: http://www.iksi.uw.edu.pl/samorzad-studencki
 3. e-mail: m.gorka3@student.uw.edu.pl
ILS
 1. Przewodniczący: Tomasz Michalik
 2. www: www.ils.samorzad.uw.edu.pl
 3. e-mail: ils.samorzad@gmail.com
IR
 1. Przewodniczący: Mateusz Wąsowski
 2. www: https://www.facebook.com/ZarzadSamorzaduStudentow,InstytutuRusycystykiUw?ref=hl
 3. e-mail: samorzad.ir@gmail.com
KB
 1. Przewodnicząca: Klaudia Stachniak
 2. www: https://www.facebook.com/groups/161086793921249
 3. e-mail: km.stachniak@student.uw.edu.pl
KSI
 1. Przewodnicząca: Iga Naparty
 2. e-mail: ksiesw@samorzad.uw.edu.pl
KU
 1. Przewodnicząca: Róża Orszulak
 2. e-mail: ukrainistyka@gmail.com

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI

 1. dr hab. Svitlana Romaniuk

 2. tel. 22 55 34 292
 3. e-mail: s.romaniuk@uw.edu.pl

PRODZIEKAN DS. FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

 1. dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
 2. tel. 22 55 34 220
 3. e-mail: m.olpinska@uw.edu.pl