Studenci, menu sekcji


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SPRAWY STUDENCKIE W JEDNOSTKACH WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ

IKSI
 1. studia dzienne
  1. dr Monika Płużyczka
  2. tel. 22 55 34 245
  3. e-mail: mpluzyczka@uw.edu.pl
 2. studia zaoczne
  1. dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
  2. tel. 22 55 34 220
  3. e-mail: m.olpinska@uw.edu.pl
 3. studia wieczorowe
  1. dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska
  2. tel. 22 55 34 238
  3. e-mail: a.andrychowicz@uw.edu.pl
ILS
 1. dr Katarzyna Malesa
 2. tel. 22 55 26 021
 3. e-mail: k.malesa@uw.edu.pl
IR
 1. dr Dorota Piekarska-Winkler
 2. tel. 22 55 34 236
 3. e-mail: dopiekar@uw.edu.pl
KB
 1. dr Katarzyna Drozd
 2. tel. 22 55 34 283
 3. e-mail: katarzyna.drozd@uw.edu.pl
KSI
 1. dr hab. Joanna Getka
 2. tel. 22 55 34 233
 3. e-mail: j.getka@uw.edu.pl
KU
 1. dr Paulina Olechowska
 2. tel. 22 55 34 289
 3. e-mail: p.waszkiewicz@uw.edu.pl

ZARZĄDY SAMORZĄDÓW STUDENTÓW JEDNOSTEK WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ:

IKSI
 1. Przewodnicząca: Joanna Nowakowska
 2. www: http://www.iksi.uw.edu.pl/samorzad-studencki
 3. e-mail: joanna_nowakowska@student.uw.edu.pl
ILS
 1. Przewodnicząca: Anna Osuch
 2. www: www.ils.samorzad.uw.edu.pl
 3. e-mail: ils.samorzad@gmail.com
IR
 1. Przewodnicząca: Marta Myszkowska
 2. www: https://www.facebook.com/ZarzadSamorzaduStudentow,InstytutuRusycystykiUw?ref=hl
 3. e-mail: samorzad.ir@gmail.com
KB
 1. Przewodniczący: Aleksander Wójcicki
 2. www: https://www.facebook.com/groups/161086793921249
 3. e-mail: aleksanderwojcicki@student.uw.edu.pl
KSI
 1. Przewodniczący: Patryk Frąckiewicz
 2. e-mail: ksiesw@samorzad.uw.edu.pl
KU
 1. Przewodnicząca: Zuzanna Barc
 2. e-mail: ukrainistyka@gmail.com

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI

 1. dr Dorota Muszyńska-Wolny

 2. tel. 22 55 34 292
 3. e-mail: dhmuszyn@uw.edu.pl

PRODZIEKAN DS. FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

 1. dr Urszula Zaliwska-Okrutna
 2. tel. 22 55 34 220
 3. e-mail: u.z.zaliwska-okrutna@uw.edu.pl

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. mgr Wojciech Figiel
 2. tel. 22 55 34 222
 3. e-mail: w.figiel@uw.edu.pl
 4. dyżur: czwartek 10:00-11:30