Studenci, menu sekcji


Prawa i obowiązki Studentów na Wydziale Lingwistyki Stosowanej określają:

Wszystkie opisane w niniejszej zakładce sprawy powinni Państwo załatwiać poprzez złożenie podania w sekretariacie Państwa jednostki (niezależnie od tego, do kogo są one kierowane).

Wszystkie podania powinny być zgodne ze wzorami zamieszczonymi pod odpowiednimi regulacjami. Jeżeli wzoru podania nie ma - należy je sporządzić samodzielnie, dbając o spełnienie wymogów formalnych.

Przed złożeniem podania zalecamy Państwu konsultację z osobami odpowiedzialnymi w Państwa jednostce za sprawy studenckie (zobacz studenci / kontakty) - może to przyspieszyć proces załatwiania sprawy.

W zakładce Ważne dokumenty znajdą Państwo także Wydziałowy System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia - dokument określający procedury postępowania w określonych przypadkach, w tym związanych z tokiem studiów.