Sekcja finansowa
Opis merytoryczny faktury

FAKTURA VAT musi być wystawiona na:

  1. Uniwersytet Warszawski
  2. ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  3. 00-927 Warszawa
  4. NIP: 525-001-12-66
Załączniki: