Sekcja finansowa
Zagraniczna podróż służbowa

Każda z delegowanych osób osobiście wypełnia:

OPRACOWANIE FAKTURY VAT:

FAKTURA VAT musi być wystawiona na:

  1. Uniwersytet Warszawski
  2. ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  3. 00-927 Warszawa
  4. NIP: 525-001-12-66

Na odwrocie dokumentu powinien znajdować się merytoryczny opis uzasadniający celowość dokonania zakupu lub wykonania usługi:

Załączniki: