Szczegółowe zasady rekrutacji i rejestracji na studia zamieszczone są na poniższych stronach:

Rekrutacja na UW: http://rekrutacja.uw.edu.pl/
Internetowa rejestracja kandydatów https://irk.uw.edu.pl/