Rada wydziałuTerminy posiedzeń Rady Wydziału

  1. 17 października 2017 r.
  2. 21 listopada 2017 r.
  3. 19 grudnia 2017 r.
  4. 23 stycznia 2018 r.
  5. 20 lutego 2018 r.
  6. 20 marca 2018 r.
  7. 17 kwietnia 2018 r.
  8. 22 maja 2018 r.
  9. 26 czerwca 2018 r.
  10. 25 września 2018 r.