Nauka





 

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji

Harmonogram

Uchwała

dr Elżbieta Gajek

dr Svitlana Romaniuk

dr Monika Płużyczka

dr Justyna Alnajjar

dr Magdalena Latkowska

dr Agnieszka Szarkowska

dr Iwona Krycka-Michnowska

dr Lidia Stefanowska

dr Łucja Biel

dr Paweł Szerszeń

dr Piotr Twardzisz

dr Grzegorz Ziętala