Nauka

W Instytucie Rusycystyki prowadzona jest działalność badawcza z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa rosyjskiego, a także glottodydaktyki, m.in.: w kontekście slawistycznym. W zakresie językoznawstwa prowadzone są badania nad składnią i semantyką języka rosyjskiego, terminologią i onomazjologią w aspekcie konfrontatywnym, a także socjolingwistyką. W zakresie literaturoznawstwa badania skupione są na historii literatury staroruskiej, literatury XVII-XIX wieku, XX wieku oraz pierwszej dekady XXI ze szczególnym uwzględnieniem literatury rosyjskiej diaspory i "emigracji wewnętrznej" XX wieku. Natomiast w zakresie glottodydaktyki badania koncentrują się wokół problemów podstaw naukowych nauczania języków obcych, jak też nauczania języka rosyjskiego zwłaszcza w szkole polskojęzycznej na tle doświadczeń europejskich oraz w zreformowanej szkole polskiej. Ostatnio realizowany jest projekt badawczy "Polska i Rosja - dialog kultur", który dotyczy recepcji kultury rosyjskiej w Polsce oraz polskiej w Rosji.

powrót do poprzedniej strony