Komisje wydziałoweKomisja ds. Rozwoju i Promocji Wydziału

 1. Prof. UW dr hab. Przemysław Gębal - przewodniczący
 2. Prof. UW dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska
 3. Dr hab. Joanna Getka
 4. Dr Justyna Alnajjar
 5. Dr Radosław Kaleta
 6. Dr Piotr Głuszkowski
 7. Dr Piotr Nagórka

Komisja ds. Awansów Profesorskich

 1. Prof. dr hab. Ewa Żebrowska - przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
 3. Prof. dr hab. Dorota Urbanek
 4. Prof. dr hab. Mikalaj Chaustowicz
 5. PProf. dr hab. Viachaslau Shved

Komisja ds. Badań Naukowych

 1. Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi - przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Mikalaj Chaustowicz
 3. Prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska
 4. Dr hab. Łucja Biel
 5. Dr hab. Jerzy Grzybowski
 6. Dr hab. Lidia Stefanowska
 7. Dr hab. Magdalena Latkowska

Komisja Oceniająca

 1. Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska - przewodnicząca
 2. Dr hab. Paweł Szerszeń
 3. Dr Anna Szafernakier-Świrko
 4. Dr Marta Brzezińska
 5. Dr Agnieszka Leńko-Szymańska
 6. Dr Piotr Głuszkowski
 7. Stali goście

  Przedstawiciel Związków Zawodowych

  Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Komisja ds. Studenckich i Procesu Kształcenia

 1. Dr hab. Urszula Topczewska - przewodnicząca
 2. Dr hab. Ludmiła Szypielewicz
 3. Dr hab. Iryna Kononenko
 4. Dr Olga Lesicka
 5. Dr Marta Kaliska
 6. Dr Katarzyna Drozd
 7. Dr Anna Szczęsny
 8. Dr Paulina Olechowska
 9. Dr Dorota Piekarska-Winkler
 10. p. Patryk Frąckiewicz

Komisja Konkursowa

 1. Dr hab. Joanna Getka - przewodnicząca
 2. Prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik
 3. Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
 4. Prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska
 5. Dr hab. Ewa Gruszczyńska
 6. Dr hab. Irena Mytnik

Komisja ds. Budżetu i Finansów

 1. Prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik - przewodnicząca
 2. Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
 3. Prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska
 4. Dr hab. Ewa Gruszczyńska
 5. Dr hab. Irena Mytnik
 6. Dr hab. Joanna Getka

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

 1. Prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska - przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Ewa Żebrowska
 3. Prof. dr hab. Anna Kukułka-Wojtasik
 4. Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
 5. dr hab. Krzysztof Fordoński
 6. Dr hab. Iryna Kononenko
 7. Dr hab. Jerzy Grzybowski
 8. Mgr Łukasz Dutka

Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

 1. Dr hab. Paweł Szerszeń - przewodniczący
 2. Prof. UW dr hab. Przemysław Gębal
 3. Dr hab. Boris Schwencke
 4. Dr Olga Lesicka
 5. Dr Jadwiga Gracla
 6. Dr Wioletta Mela-Cullen
 7. Dr Dorota Piekarska-Winkler
 8. Mgr Anna Siwirska
 9. p. Maria Radzyńska