Komisje wydziałoweZespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

 1. Dr hab. Paweł Szerszeń - przewodniczący
 2. Dr hab. Elżbieta Gajek
 3. Dr hab. Boris Schwencke
 4. Dr Olga Lesicka
 5. Dr Jadwiga Gracla
 6. Dr Paulina Olechowska
 7. Dr Dorota Piekarska-Winkler
 8. Mgr Anna Siwirska
 9. p. Aleksandra Smoczyńska

Komisja ds. Awansów Profesorskich

 1. Prof. dr hab. Ewa Żebrowska - przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
 3. Prof. dr hab. Dorota Urbanek
 4. Prof. dr hab. Mikalaj Chaustowicz
 5. Prof. dr hab. Viachaslau Shved
 6. Prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
 7. Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

Komisja ds. Badań Naukowych

 1. Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi - przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Mikalaj Chaustowicz
 3. Prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska
 4. Dr hab. Łucja Biel
 5. Dr hab. Jerzy Grzybowski
 6. Dr hab. Lidia Stefanowska
 7. Dr hab. Magdalena Latkowska

Komisja Oceniająca

 1. Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska - przewodnicząca
 2. Dr hab. Paweł Szerszeń
 3. Dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska
 4. Dr Anna Szafernakier-Świrko
 5. Dr Marta Brzezińska
 6. Dr Piotr Głuszkowski
 7. Stali goście

  Przedstawiciel Związków Zawodowych

  Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Komisja ds. Studenckich i Procesu Kształcenia

 1. Dr hab. Urszula Topczewska - przewodnicząca
 2. Dr hab. Ludmiła Szypielewicz
 3. Dr hab. Iryna Kononenko
 4. Dr Olga Lesicka
 5. Dr Marta Kaliska
 6. Dr Katarzyna Drozd
 7. Dr Anna Szczęsny
 8. Dr Paulina Olechowska
 9. Dr Dorota Piekarska-Winkler
 10. p. Patryk Frąckiewicz

Komisja Konkursowa

 1. Dr hab. Joanna Getka - przewodnicząca
 2. Prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik
 3. Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
 4. Prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska
 5. Dr hab. Ewa Gruszczyńska
 6. Dr hab. Irena Mytnik
 7. Dr hab. Renata Karkowska (WZ)
 8. Dr hab. Marcin Wiacek (WPiA)

Komisja ds. Budżetu i Finansów

 1. Prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik - przewodnicząca
 2. Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
 3. Prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska
 4. Dr hab. Ewa Gruszczyńska
 5. Dr hab. Irena Mytnik
 6. Dr hab. Joanna Getka

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

 1. Prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska - przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Ewa Żebrowska
 3. Prof. dr hab. Anna Kukułka-Wojtasik
 4. Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
 5. Dr hab. Krzysztof Fordoński
 6. Dr hab. Iryna Kononenko
 7. Dr hab. Jerzy Grzybowski
 8. Mgr Łukasz Dutka

Komisja Weryfikacyjna

 1. Prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik
 2. Dr hab. Ewa Gruszczyńska
 3. Prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska
 4. Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
 5. Dr hab. Joanna Getka
 6. Dr hab. Irena Mytnik
 7. Prof. UW dr hab. Adam Tarnowski(WP)
 8. Dr hab. Tomasz Gackowski (WDIB)