Komisje wydziałowe
Komisjka Konkursowa w dniu 15.09.2015 r. rozstrzygneła w drodze konkursu zatrudnieniowego następujące kandydatury:

- w Instutucie Lingwistyki Stosowanej na stanowisku profesora zwyczajnego pana prof. dr hab. Wieczysława Nowikowa - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.12.2015 r. do 30.09.2017 r.;

- w Instutucie Lingwistyki Stosowanej na stanowisku profesora zwyczajnego pani prof. dr hab. Małgorzaty Tryuk - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.01.2016 r. na czas nieokreślony;

- w Instutucie Lingwistyki Stosowanej na stanowisku adiunkta pani dr Aleksandry Kalaty-Zawłockiej - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2015 r. do 30.09.2020 r.;

- w Instutucie Lingwistyki Stosowanej na stanowisku wykładowcy pana mgr. Simona-Petera von Kleista - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r.;

- na Wydziale Lingwistyki Stosowanej na stanowisku starszego wykładowcy pani dr Jadwigi Gracli - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

- w Instutucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na stanowisku adiunkta pani dr Weroniki Szemińskiej - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2015 r. do 30.09.2019 r.

- w Instutucie Rusycystyki na stanowisku adiunkta pani dr Olgi Jakubiak - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2015 r. do 30.09.2017 r.