Doktoranci, menu sekcji


Stypendia i świadczenia pomocy materialnej

Skład doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Lingwistyki Stosowanej ds. Funduszu Pomocy Materialnej (FPM) (stypendia socjalne, stypendia socjalne zwiększone, specjalne, dla najlepszych doktorantów oraz świadczenia pomocy materialnej, np. zapomogi):
 1. Przewodnicząca: mgr Anna Siwirska a.siwirska@student.uw.edu.pl
 2. Członkowie:
 3. mgr Sławomira Kołsut s.kolsut2@uw.edu.pl
 4. mgr Dominik Kudła dominik_kudla@student.uw.edu.pl
 5. mgr Alicja Maliszewska a.maria.maliszewska@student.uw.edu.pl
 6. mgr Dorota Mierzejewska doktoranci.wls@uw.edu.pl

Skład Komisji stypendialnej ds. stypendiów doktoranckich (zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej):
 1. Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
 2. Członkowie:
  1. prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
  2. prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska
  3. mgr Martyna Sienkiewicz, przedstawiciel doktorantów

 3. Dokumenty:
  Szczegółowe informacje i kryteria przyznawania stypendium z dotacji projakościowej:
  Wnioski: