Doktoranci, menu sekcji


O studiach, menu sekcji doktoranciNa Wydziale Lingwistyki Stosowanej prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie. W realizacji studiów doktoranckich biorą udział następujące jednostki organizacyjne Wydziału:

  1. Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
  2. Instytut Lingwistyki Stosowanej
  3. Katedra Białorutenistyki
  4. Katedra Rusycystyki
  5. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
  6. Katedra Ukrainistyki

Każdy uczestnik studiów doktoranckich jest przypisany do jednej z jednostek.