Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Szanowni Państwo,

Wydział Lingwistyki Stosowanej uprzejmie informuje, że dnia 14 stycznia 2020 r. odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej pani mgr Anny Zagórskiej.

Szczegóły dotyczące obrony zamieszczono w pliku poniżej.

Więcej

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Szanowni Państwo,

Wydział Lingwistyki Stosowanej uprzejmie informuje, że dnia 14 stycznia 2020 r. odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej pani mgr Karoliny Wolff.

Szczegóły dotyczące obrony zamieszczono w pliku poniżej.

Więcej

UW a nowy statut

Szanowni Państwo,

Biuro Prasowe UW uruchomiło nową stronę - „UW a nowy Statut” https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/. Będą na niej publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni.

Obecnie znajduje się tam m.in. informacja na temat przyjęcia przez Senat UW uchwały w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/. Zachęcamy do zapoznawania się z opracowywanymi materiałami


Przewodnik dla nowych studentów

Szanowni Państwo,

1 października do grona społeczności akademickiej UW dołączą nowi studenci. Z myślą o nich powstała publikacja zawierająca najważniejsze informacje na temat uczelni.

Dostępna jest pod adresem: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-dla-nowych-studentow-3/


Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Szanowni Państwo,

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium ministra muszą przesłać swój wniosek wraz załącznikami na adres student.wls@uw.edu.pl najpóźniej do dnia 04.10.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów ministra zamieszczone zostały na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich UW w zakładce Sekcja Socjalna http://bss.uw.edu.pl/stypendium-ministra-2018-2019/


Komunikat dla studentów 1 roku studiów licencjackich – kierunek lingwistyka stosowana

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi wątpliwościami informujemy, że zgodnie z informacją podaną w Zasadach rekrutacji, wybór specjalności „Terminologia i tłumaczenie specjalistyczne” oraz „Przekład i technologie tłumaczeniowe” odbędzie się po zakończeniu pierwszego semestru, który jest wspólny programowo dla wszystkich nowo przyjętych studentów.

Jednak ze względów lokalowo-organizacyjnych wynikających z tego, że kierunek "Lingwistyka stosowana" jest realizowany w dwóch lokalizacjach (ul. Szturmowa - IKSI i ul. Dobra - ILS ), konieczny jest czysto administracyjny podział studentów w pierwszym semestrze, który odbędzie się według poniższych zasad:

Rejestracja na zajęcia prowadzone w obu lokalizacjach odbędzie się w USOSweb w dniu 11.09.2019 o godz. 10.00, a zakończy w dniu 13.09.2019 r. o godz. 23.59 i przewidziana jest jedynie dla grup zajęciowych z następującymi kombinacjami językowymi:

• wiodący angielski z językiem niemieckim (AN),

• wiodący angielski z językiem rosyjskim (AR).

Decyzją Dziekana WLS oraz władz Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej, nowo przyjęci studenci studiów licencjackich z kombinacją następujących języków:

• wiodący rosyjski z językiem angielskim,

• wiodący niemiecki z językiem angielskim,

• wiodący niemiecki z językiem rosyjskim

ze względu na nieliczną grupę, jak również ze względów organizacyjnych zostali przypisani do zajęć prowadzonych w lokalizacji na ulicy Szturmowej.

Studenci z dowolnymi kombinacjami z przynajmniej jednym z poniższych języków: francuski, szwedzki, japoński, hiszpański, zostali przypisani do zajęć prowadzonych na ul Dobrej 55.

Studenci z dowolnymi kombinacjami z językiem włoskim (zaawansowanym i od zera), niemieckim od zera i rosyjskim od zera zostali przypisani do zajęć prowadzonych na ul. Szturmowej 4.


Spotkania powitalne dla studentów zagranicznych

Szanowni Państwo,

Welcome Point organizuje spotkania powitalne dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Spotkania odbędą się 30 września 2019 r.

- spotkanie w języku angielskim rozpocznie się o godz. 10.00 w auli Auditorium Minus (stary BUW)

- spotkanie w języku polskim rozpocznie się o godz. 12.30 w sali C w Auditorium Maximum

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu, biur oraz możliwości, z których mogą skorzystać studenci. Uczestnicy otrzymają także pakiet powitalny i zaproszenia na wydarzenia planowane w październiku. Po sesjach informacyjnych wszyscy studenci zostaną zaproszeni do udziału w grze terenowej oraz do wieczornej integracji przygotowanej przez Zarząd Samorządu Studentów UW.


Projekt Statutu UW

Szanowni Państwo,

Na prośbę JM Rektora informujemy, że Projekt Statutu UW dostępny jest na stronie: http://www.uw.edu.pl/projekt-statutu-uw. Znaleźć tam można również listę nadesłanych komentarzy oraz list Rektora UW dr hab. Marcina Pałysa w sprawie najważniejszych zmian w projekcie. Projekt będzie przedmiotem obrad Senatu uczelni 8 maja.

Poniżej zamieszczamy również list otwarty do JM Rektora dr hab. Marcina Pałysa, w którym wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie kierunkiem prac i rozwiązań ustrojowych oraz proponowane poprawki do projektu Statutu UW

List otwarty do JM Rektora dr hab. Marcina Pałysa

UWAGA ZŁODZIEJE!

Szanowni Państwo,

W związku ze zdarzającymi się w budynku WLS przypadkami kradzieży apelujemy do wszystkich studentów i pracowników naszego Wydziału o zachowanie szczególnej czujności i zwracanie bacznej uwagi na swoje rzeczy osobiste: torby, plecaki, telefony, dokumenty i portfele. Prosimy pamiętać, że osoby zagłębione w dyskusjach lub pogrążone w myślach, mogą się stać łatwymi ofiarami złodziei!

Administracja WLS


Grant MINIATURA 2 dla dr Anny Kizińskiej

Szanowni Państwo,

Dr Anna Kizińska (Katedra Ukrainistyki UW) otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 2. Podczas projektu realizować będzie temat „Techniki tłumaczeniowe stosowane w przekładzie terminów nieprzystających - prawo karne Polski oraz Zjednoczonego Królestwa".


WAŻNA ZMIANA W USOS

Szanowni Państwo,

Od dnia 19 września zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych studentów, na które regulują zobowiązanie wobec UW. Dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Nowe numery będą widoczne dla studentów w systemie USOSweb od dnia 19 września br. po godzinie 18.00.

W dniach 18 - 19 września br. prosimy nie dokonywać opłat wobec UW na dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe.

Z dniem 19 września przelewy dokonywane na dotychczasowe (stare) numery rachunków bankowych będą zwracane do nadawcy. Prosimy dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecenia opłat ze swoich systemów bankowych.


Grant Parlamentu Europejskiego na kształcenie tłumaczy ustnych w ILS UW

Szanowni Państwo,

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW otrzymał grant Parlamentu Europejskiego na kształcenie tłumaczy ustnych w ramach studiów podyplomowych EMCI (European Masters in Conference Interpreting). Studia te, prowadzone pod kierownictwem prof. Małgorzaty Tryuk, to wyjątkowo intensywny kurs tłumaczenia konferencyjnego - jedyny taki w Polsce, prowadzony we współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i 11 innymi europejskimi uczelniami kształcącymi tłumaczy ustnych.

Więcej informacji o studiach oraz rekrutacji http://www.ils.uw.edu.pl/51.html


Instytut Lingwistyki Stosowanej w CIUTI – jako pierwsza i jedyna w Polsce placówka

CIUTI (CONFERENCE INTERNATIONALE PERMANENTE D’INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TRADUCTEURS ET INTERPRETES) to najstarsze i najbardziej prestiżowe międzynarodowe stowarzyszenie szkół wyższych kształcących tłumaczy pisemnych i ustnych.

Celem CIUTI jest zapewnienie najwyższej jakości nauczania tłumaczy. Członkostwo w tej elitarnej organizacji oznacza, że programy oferowane przez zrzeszone jednostki spełniają pod względem treści merytorycznych i standardów egzaminacyjnych najbardziej rygorystyczne wymogi i kryteria.

Historia CIUTI sięga czasów po II wojnie światowej, kiedy w obliczu rosnącego zapotrzebowania na kompetentnych tłumaczy pisemnych i ustnych, szkoły tłumaczy na uniwersytetach w Genewie, Hei¬del¬bergu, Mainz/Germersheim, Paryżu, Saar¬brücken i w Trieście położyły podwaliny pod stowarzyszenie, które w 1960 r. przekształciło się w znane obecnie na całym świecie CIUTI zrzeszające ponad 40 starannie wybranych i poddanych weryfikacji instytutów.

Instytut Lingwistyki Stosowanej jako jedyna w Polsce instytucja kształcąca tłumaczy jest członkiem aż trzech prestiżowych konsorcjów: EMCI, EMT oraz CIUTI.


DOBRA INWESTYCJA

Wieloletni program wsparcia rozwoju Uniwersytetu Warszawaskiego

Otwórz

Film promocyjny o Uniwersytecie Warszawskim

Szanowni Państwo,

Właśnie powstał film promujący UW. W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” Uniwersytet otrzymał dofinansowanie na wykonanie filmu o UW przeznaczonego głównie dla kandydatów zagranicznych. Film może być też pomocny dla studentów i pracowników występujących na konferencjach oraz innych spotkaniach, podczas których będą prezentować naszą uczelnię.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Poniżej link do film oraz linki do informacji w języku polskim i angielskim.

Link do filmu: Film promocyjny o UW

Link do informacji w języku polskim: Informacje w języku polskim

Link do informacji w języku angielskim: Informacje w języku angielskim


INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPDEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ

 • Instrukcja postępowania

 • OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA WŁÓKNAMI AZBESTU W BUDYNKU WLS UW

 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Grudzień 2014
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Sierpień 2015
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Czerwiec 2016
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Maj 2017
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Wrzesień 2018
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Listopad 2019

 • Prezentacja - azbest

  Prezentacja opracowana w Departamencie Informacji i Promocji GIP w oparciu o materiały dostarczone przez OIP z Opola. W materiale tym jest wspomniane Rozporządzenie MIPS z 1998 r. Dz. U. nr 45, poz. 280, które jest uchylone. W miejsce uchylonego rozporządzenia weszło Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz. 1824.