Obrona pracy doktorskiej

Szanowni Państwo,

Wydział Lingwistyki Stosowanej uprzejmie informuje, iż w dniu 27 lutego 2018r. o godz. 12:30 w sali 306 gmachu Wydziału przy ul. Szturmowej 4 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Błaszczak.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Więcej

LaCH UW zaprasza na nowe warsztaty w roku akademickim 2017/18

Zapraszamy na nowe warsztaty, które zespół Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW przygotował na nowy rok akademicki.

Programowanie w języku R: wprowadzenie, 16 października 2017

R to zdobywający coraz większą popularność język programowania, z którego pomocą można swobodnie pozyskiwać, analizować i przetwarzać dane. Umożliwia także ich wizualizację, pracę z dużymi zbiorami tekstów a nawet budowę własnych aplikacji do dynamicznego prezentowania danych badawczych. Wszystkie osoby, które chciałyby zacząć swoją przygodę z R zapraszamy na spotkanie wprowadzające, które odbędzie się 16 października o 16:30 w siedzibie LaCH UW.

Więcej informacji: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/programowanie-jezyku-r-wprowadzenie/

Programowanie w języku Python: wprowadzenie, 18 października 2017

Python to jeden z najpopularniejszych języków programowania wykorzystywanych w projektach humanistyki cyfrowej. Podczas warsztatu wprowadzającego jego uczestniczki i uczestnicy będą mogli zdobyć podstawową wiedzę o języku i przedyskutować jego użyteczność w prowadzonych przez siebie badaniach. Warsztat zapowiada regularne spotkania grupy pythonowej w LaCH UW, chociaż uczestnictwo w nim nie obliguje do udziału w pełnym kursie semestralnym. Zajęcia odbędą się 18 października o 16.30 w siedzibie LaCH UW.

Więcej informacji: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/programowanie-jezyku-python-wprowadzenie/

Konstrukcja umów prawnoautorskich. Warsztaty dla naukowców, 26 października 2017

Warsztaty mają na celu przedstawienie najważniejszych problemów, jakie mogą powstać przy zawieraniu umów prawnoautorskich, których przedmiotem są publikacje naukowe. Każdy badacz w celu publikacji swojej pracy zawiera umowę z wydawcą, nawet jeśli nie ma ona formy pisemnej. To od niej zależy, jakie prawa pozostaną przy autorze, a jakie zostaną przekazane. Jakie elementy są konieczne, by umowa była ważna, a jakie służą zabezpieczeniu interesu stron umowy? Jakie są skutki poszczególnych postanowień umownych? Szkolenie odbędzie się 26 października o 18.00 w siedzibie LaCH UW w ramach Tygodnia Otwartej Nauki.

Więcej informacji: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/umowy/

Zaawansowane metody pracy z archiwami Webu: Wayback Machine, 25 października 2017

Uczestnicy i uczestniczki warsztatu poznają zaawansowane metody wyszukiwania zbiorów w Wayback Machine oraz nauczą się korzystania z interfejsu programistycznego (API) do masowego pozyskiwania i przetwarzania informacji o zarchiwizowanych zbiorach. Częścią warsztatu będzie prezentacja metod pracy z Wayback Machine i historycznymi kopiami stron WWW z wykorzystaniem języka R i oprogramowania RStudio. Zajęcia odbędą się 25 października o 11.00 w siedzibie LaCH UW i objęte są patronatem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Więcej informacji: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/wayback-machine/


XXI Festiwal Nauki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z programem tegorocznego XXI Festiwalu Nauki odbywającego się na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w dniach 25-26 września 2017 r.

Program przewiduje spotkania w formie lekcji w godz. 10.00-14.00 oraz w formie klubów w godz. 15.00-19.00 w pięciu grupach tematycznych: „Prosty język obcy”, „Inter-kultura”, „Z życia tłumacza”, „Historia bardziej i mniej znana”, „Wokół języka i tekstu”. Obok wykładów przewidujemy warsztaty praktyczne (m.in. z tłumaczenia kabinowego) oraz dyskusje. W ramach spotkań zostanie zaprezentowane współczesne spojrzenie na język, rolę kultury w kontaktach międzynarodowych oraz pracę tłumaczy.

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Ulotka informacyjna
Szczegółowy harmonogram imprez

Grant Parlamentu Europejskiego na kształcenie tłumaczy ustnych w ILS UW

Szanowni Państwo,

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW otrzymał grant Parlamentu Europejskiego na kształcenie tłumaczy ustnych w ramach studiów podyplomowych EMCI (European Masters in Conference Interpreting). Studia te, prowadzone pod kierownictwem prof. Małgorzaty Tryuk, to wyjątkowo intensywny kurs tłumaczenia konferencyjnego - jedyny taki w Polsce, prowadzony we współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i 11 innymi europejskimi uczelniami kształcącymi tłumaczy ustnych.

Więcej informacji o studiach oraz rekrutacji http://www.ils.uw.edu.pl/51.html


Instytut Lingwistyki Stosowanej w CIUTI – jako pierwsza i jedyna w Polsce placówka

CIUTI (CONFERENCE INTERNATIONALE PERMANENTE D’INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TRADUCTEURS ET INTERPRETES) to najstarsze i najbardziej prestiżowe międzynarodowe stowarzyszenie szkół wyższych kształcących tłumaczy pisemnych i ustnych.

Celem CIUTI jest zapewnienie najwyższej jakości nauczania tłumaczy. Członkostwo w tej elitarnej organizacji oznacza, że programy oferowane przez zrzeszone jednostki spełniają pod względem treści merytorycznych i standardów egzaminacyjnych najbardziej rygorystyczne wymogi i kryteria.

Historia CIUTI sięga czasów po II wojnie światowej, kiedy w obliczu rosnącego zapotrzebowania na kompetentnych tłumaczy pisemnych i ustnych, szkoły tłumaczy na uniwersytetach w Genewie, Hei¬del¬bergu, Mainz/Germersheim, Paryżu, Saar¬brücken i w Trieście położyły podwaliny pod stowarzyszenie, które w 1960 r. przekształciło się w znane obecnie na całym świecie CIUTI zrzeszające ponad 40 starannie wybranych i poddanych weryfikacji instytutów.

Instytut Lingwistyki Stosowanej jako jedyna w Polsce instytucja kształcąca tłumaczy jest członkiem aż trzech prestiżowych konsorcjów: EMCI, EMT oraz CIUTI.


Laboratorium Przekładu Audiowizualnego zaprasza do badań eyetrackingowych

Grupa badawcza Laboratorium Przekładu Audiowizualnego (AVT Lab) działająca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej zaprasza do wzięcia udziału w badaniu eyetrackingowym.

Celem badania jest poprawa jakości napisów filmowych. Podczas badania ogląda się na monitorze fragmenty filmów i odpowiada na pytania z nimi związane. Badanie jest bezinwazyjne i trwa niecałą godzinę.

Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza Doodle: http://doodle.com/poll/p7ctpnsd6m2chzah

Po zapisaniu się prosimy o kontakt na adres: lidka.bogucka@o2.pl lub k.luczak1993@gmail.com w celu ustalenia szczegółów.

Badanie odbywa się w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki w Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2c, sala 2044, II piętro.


Stypendium Marii Curie Skłodowskiej dla dr Agnieszki Szarkowskiej (ILS UW).

Dr Agnieszka Szarkowska (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW) otrzymała prestiżowy grant w ramach europejskiego programu Maria Skłodowska Curie Actions Individual Fellowship. W czasie dwuletniego wyjazdu badawczego do Centre for Translation Studies na University College London realizować będzie temat „Exploring Subtitle Reading Process with Eyetracking Technology”.


Obchody jubileuszu 200-lecia UW

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Pana prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego dotyczącą obchodów jubileuszu 200-lecia UW.

Więcej

DOBRA INWESTYCJA

Wieloletni program wsparcia rozwoju Uniwersytetu Warszawaskiego

Otwórz

Film promocyjny o Uniwersytecie Warszawskim

Szanowni Państwo,

Właśnie powstał film promujący UW. W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” Uniwersytet otrzymał dofinansowanie na wykonanie filmu o UW przeznaczonego głównie dla kandydatów zagranicznych. Film może być też pomocny dla studentów i pracowników występujących na konferencjach oraz innych spotkaniach, podczas których będą prezentować naszą uczelnię.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Poniżej link do film oraz linki do informacji w języku polskim i angielskim.

Link do filmu: Film promocyjny o UW

Link do informacji w języku polskim: Informacje w języku polskim

Link do informacji w języku angielskim: Informacje w języku angielskim


Komentarz władz Dziekańskich

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy komentarz władz Dziekańskich WLS do pisma zatytułowanego „Stanowisko Rady Naukowej Institute Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w/s budowy drugiej części budynku przy ul. Dobrej 55” które zostało wysłane bezpośrednio przez IKSI.

 • Komentarz władz Dziekańskich

 • INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPDEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ

 • Instrukcja postępowania

 • OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA WŁÓKNAMI AZBESTU W BUDYNKU WLS UW

 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Grudzień 2014
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Sierpień 2015
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Czerwiec 2016
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Maj 2017

 • Prezentacja - azbest

  Prezentacja opracowana w Departamencie Informacji i Promocji GIP w oparciu o materiały dostarczone przez OIP z Opola. W materiale tym jest wspomniane Rozporządzenie MIPS z 1998 r. Dz. U. nr 45, poz. 280, które jest uchylone. W miejsce uchylonego rozporządzenia weszło Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz. 1824.