Projekt Statutu UW

Szanowni Państwo,

Na prośbę JM Rektora informujemy, że Projekt Statutu UW dostępny jest na stronie: http://www.uw.edu.pl/projekt-statutu-uw. Znaleźć tam można również listę nadesłanych komentarzy oraz list Rektora UW dr hab. Marcina Pałysa w sprawie najważniejszych zmian w projekcie. Projekt będzie przedmiotem obrad Senatu uczelni 8 maja.

Poniżej zamieszczamy również list otwarty do JM Rektora dr hab. Marcina Pałysa, w którym wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie kierunkiem prac i rozwiązań ustrojowych oraz proponowane poprawki do projektu Statutu UW

List otwarty do JM Rektora dr hab. Marcina Pałysa

UWAGA ZŁODZIEJE!

Szanowni Państwo,

W związku ze zdarzającymi się w budynku WLS przypadkami kradzieży apelujemy do wszystkich studentów i pracowników naszego Wydziału o zachowanie szczególnej czujności i zwracanie bacznej uwagi na swoje rzeczy osobiste: torby, plecaki, telefony, dokumenty i portfele. Prosimy pamiętać, że osoby zagłębione w dyskusjach lub pogrążone w myślach, mogą się stać łatwymi ofiarami złodziei!

Administracja WLS


Grant MINIATURA 2 dla dr Anny Kizińskiej

Szanowni Państwo,

Dr Anna Kizińska (Katedra Ukrainistyki UW) otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 2. Podczas projektu realizować będzie temat „Techniki tłumaczeniowe stosowane w przekładzie terminów nieprzystających - prawo karne Polski oraz Zjednoczonego Królestwa".


WAŻNA ZMIANA W USOS

Szanowni Państwo,

Od dnia 19 września zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych studentów, na które regulują zobowiązanie wobec UW. Dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Nowe numery będą widoczne dla studentów w systemie USOSweb od dnia 19 września br. po godzinie 18.00.

W dniach 18 - 19 września br. prosimy nie dokonywać opłat wobec UW na dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe.

Z dniem 19 września przelewy dokonywane na dotychczasowe (stare) numery rachunków bankowych będą zwracane do nadawcy. Prosimy dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecenia opłat ze swoich systemów bankowych.


Grant Parlamentu Europejskiego na kształcenie tłumaczy ustnych w ILS UW

Szanowni Państwo,

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW otrzymał grant Parlamentu Europejskiego na kształcenie tłumaczy ustnych w ramach studiów podyplomowych EMCI (European Masters in Conference Interpreting). Studia te, prowadzone pod kierownictwem prof. Małgorzaty Tryuk, to wyjątkowo intensywny kurs tłumaczenia konferencyjnego - jedyny taki w Polsce, prowadzony we współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i 11 innymi europejskimi uczelniami kształcącymi tłumaczy ustnych.

Więcej informacji o studiach oraz rekrutacji http://www.ils.uw.edu.pl/51.html


Instytut Lingwistyki Stosowanej w CIUTI – jako pierwsza i jedyna w Polsce placówka

CIUTI (CONFERENCE INTERNATIONALE PERMANENTE D’INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TRADUCTEURS ET INTERPRETES) to najstarsze i najbardziej prestiżowe międzynarodowe stowarzyszenie szkół wyższych kształcących tłumaczy pisemnych i ustnych.

Celem CIUTI jest zapewnienie najwyższej jakości nauczania tłumaczy. Członkostwo w tej elitarnej organizacji oznacza, że programy oferowane przez zrzeszone jednostki spełniają pod względem treści merytorycznych i standardów egzaminacyjnych najbardziej rygorystyczne wymogi i kryteria.

Historia CIUTI sięga czasów po II wojnie światowej, kiedy w obliczu rosnącego zapotrzebowania na kompetentnych tłumaczy pisemnych i ustnych, szkoły tłumaczy na uniwersytetach w Genewie, Hei¬del¬bergu, Mainz/Germersheim, Paryżu, Saar¬brücken i w Trieście położyły podwaliny pod stowarzyszenie, które w 1960 r. przekształciło się w znane obecnie na całym świecie CIUTI zrzeszające ponad 40 starannie wybranych i poddanych weryfikacji instytutów.

Instytut Lingwistyki Stosowanej jako jedyna w Polsce instytucja kształcąca tłumaczy jest członkiem aż trzech prestiżowych konsorcjów: EMCI, EMT oraz CIUTI.


Laboratorium Przekładu Audiowizualnego zaprasza do badań eyetrackingowych

Grupa badawcza Laboratorium Przekładu Audiowizualnego (AVT Lab) działająca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej zaprasza do wzięcia udziału w badaniu eyetrackingowym.

Celem badania jest poprawa jakości napisów filmowych. Podczas badania ogląda się na monitorze fragmenty filmów i odpowiada na pytania z nimi związane. Badanie jest bezinwazyjne i trwa niecałą godzinę.

Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza Doodle: http://doodle.com/poll/p7ctpnsd6m2chzah

Po zapisaniu się prosimy o kontakt na adres: lidka.bogucka@o2.pl lub k.luczak1993@gmail.com w celu ustalenia szczegółów.

Badanie odbywa się w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki w Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2c, sala 2044, II piętro.


Stypendium Marii Curie Skłodowskiej dla dr Agnieszki Szarkowskiej (ILS UW).

Dr Agnieszka Szarkowska (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW) otrzymała prestiżowy grant w ramach europejskiego programu Maria Skłodowska Curie Actions Individual Fellowship. W czasie dwuletniego wyjazdu badawczego do Centre for Translation Studies na University College London realizować będzie temat „Exploring Subtitle Reading Process with Eyetracking Technology”.


Obchody jubileuszu 200-lecia UW

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Pana prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego dotyczącą obchodów jubileuszu 200-lecia UW.

Więcej

DOBRA INWESTYCJA

Wieloletni program wsparcia rozwoju Uniwersytetu Warszawaskiego

Otwórz

Film promocyjny o Uniwersytecie Warszawskim

Szanowni Państwo,

Właśnie powstał film promujący UW. W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” Uniwersytet otrzymał dofinansowanie na wykonanie filmu o UW przeznaczonego głównie dla kandydatów zagranicznych. Film może być też pomocny dla studentów i pracowników występujących na konferencjach oraz innych spotkaniach, podczas których będą prezentować naszą uczelnię.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Poniżej link do film oraz linki do informacji w języku polskim i angielskim.

Link do filmu: Film promocyjny o UW

Link do informacji w języku polskim: Informacje w języku polskim

Link do informacji w języku angielskim: Informacje w języku angielskim


INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPDEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ

  • Instrukcja postępowania

  • OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA WŁÓKNAMI AZBESTU W BUDYNKU WLS UW

  • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Grudzień 2014
  • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Sierpień 2015
  • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Czerwiec 2016
  • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Maj 2017
  • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Wrzesień 2018

  • Prezentacja - azbest

    Prezentacja opracowana w Departamencie Informacji i Promocji GIP w oparciu o materiały dostarczone przez OIP z Opola. W materiale tym jest wspomniane Rozporządzenie MIPS z 1998 r. Dz. U. nr 45, poz. 280, które jest uchylone. W miejsce uchylonego rozporządzenia weszło Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz. 1824.