Konkurs na stanowisko DOKTORANTA-STYPENDYSTY w projekcie badawczym NCN

Szanowni Państwo,

Poszukujemy doktoranta-stypendysty do pracy w projekcie badawczym NCN - termin przesyłania zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2018 r. Zachęcamy do zgłaszania się zarówno doktorantów jak i studentów ostatniego roku studiów magisterskich z filologii obcej lub/i: lingwistyki, socjologii, psychologii, kognitywistyki, informatyki, nauk o układach złożonych, kierunków pokrewnych.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Więcej

Grant Parlamentu Europejskiego na kształcenie tłumaczy ustnych w ILS UW

Szanowni Państwo,

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW otrzymał grant Parlamentu Europejskiego na kształcenie tłumaczy ustnych w ramach studiów podyplomowych EMCI (European Masters in Conference Interpreting). Studia te, prowadzone pod kierownictwem prof. Małgorzaty Tryuk, to wyjątkowo intensywny kurs tłumaczenia konferencyjnego - jedyny taki w Polsce, prowadzony we współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i 11 innymi europejskimi uczelniami kształcącymi tłumaczy ustnych.

Więcej informacji o studiach oraz rekrutacji http://www.ils.uw.edu.pl/51.html


Instytut Lingwistyki Stosowanej w CIUTI – jako pierwsza i jedyna w Polsce placówka

CIUTI (CONFERENCE INTERNATIONALE PERMANENTE D’INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TRADUCTEURS ET INTERPRETES) to najstarsze i najbardziej prestiżowe międzynarodowe stowarzyszenie szkół wyższych kształcących tłumaczy pisemnych i ustnych.

Celem CIUTI jest zapewnienie najwyższej jakości nauczania tłumaczy. Członkostwo w tej elitarnej organizacji oznacza, że programy oferowane przez zrzeszone jednostki spełniają pod względem treści merytorycznych i standardów egzaminacyjnych najbardziej rygorystyczne wymogi i kryteria.

Historia CIUTI sięga czasów po II wojnie światowej, kiedy w obliczu rosnącego zapotrzebowania na kompetentnych tłumaczy pisemnych i ustnych, szkoły tłumaczy na uniwersytetach w Genewie, Hei¬del¬bergu, Mainz/Germersheim, Paryżu, Saar¬brücken i w Trieście położyły podwaliny pod stowarzyszenie, które w 1960 r. przekształciło się w znane obecnie na całym świecie CIUTI zrzeszające ponad 40 starannie wybranych i poddanych weryfikacji instytutów.

Instytut Lingwistyki Stosowanej jako jedyna w Polsce instytucja kształcąca tłumaczy jest członkiem aż trzech prestiżowych konsorcjów: EMCI, EMT oraz CIUTI.


Laboratorium Przekładu Audiowizualnego zaprasza do badań eyetrackingowych

Grupa badawcza Laboratorium Przekładu Audiowizualnego (AVT Lab) działająca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej zaprasza do wzięcia udziału w badaniu eyetrackingowym.

Celem badania jest poprawa jakości napisów filmowych. Podczas badania ogląda się na monitorze fragmenty filmów i odpowiada na pytania z nimi związane. Badanie jest bezinwazyjne i trwa niecałą godzinę.

Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza Doodle: http://doodle.com/poll/p7ctpnsd6m2chzah

Po zapisaniu się prosimy o kontakt na adres: lidka.bogucka@o2.pl lub k.luczak1993@gmail.com w celu ustalenia szczegółów.

Badanie odbywa się w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki w Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2c, sala 2044, II piętro.


Stypendium Marii Curie Skłodowskiej dla dr Agnieszki Szarkowskiej (ILS UW).

Dr Agnieszka Szarkowska (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW) otrzymała prestiżowy grant w ramach europejskiego programu Maria Skłodowska Curie Actions Individual Fellowship. W czasie dwuletniego wyjazdu badawczego do Centre for Translation Studies na University College London realizować będzie temat „Exploring Subtitle Reading Process with Eyetracking Technology”.


Obchody jubileuszu 200-lecia UW

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Pana prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego dotyczącą obchodów jubileuszu 200-lecia UW.

Więcej

DOBRA INWESTYCJA

Wieloletni program wsparcia rozwoju Uniwersytetu Warszawaskiego

Otwórz

Film promocyjny o Uniwersytecie Warszawskim

Szanowni Państwo,

Właśnie powstał film promujący UW. W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” Uniwersytet otrzymał dofinansowanie na wykonanie filmu o UW przeznaczonego głównie dla kandydatów zagranicznych. Film może być też pomocny dla studentów i pracowników występujących na konferencjach oraz innych spotkaniach, podczas których będą prezentować naszą uczelnię.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Poniżej link do film oraz linki do informacji w języku polskim i angielskim.

Link do filmu: Film promocyjny o UW

Link do informacji w języku polskim: Informacje w języku polskim

Link do informacji w języku angielskim: Informacje w języku angielskim


Komentarz władz Dziekańskich

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy komentarz władz Dziekańskich WLS do pisma zatytułowanego „Stanowisko Rady Naukowej Institute Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w/s budowy drugiej części budynku przy ul. Dobrej 55” które zostało wysłane bezpośrednio przez IKSI.

 • Komentarz władz Dziekańskich

 • INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPDEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ

 • Instrukcja postępowania

 • OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA WŁÓKNAMI AZBESTU W BUDYNKU WLS UW

 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Grudzień 2014
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Sierpień 2015
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Czerwiec 2016
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w budynku WLS Maj 2017

 • Prezentacja - azbest

  Prezentacja opracowana w Departamencie Informacji i Promocji GIP w oparciu o materiały dostarczone przez OIP z Opola. W materiale tym jest wspomniane Rozporządzenie MIPS z 1998 r. Dz. U. nr 45, poz. 280, które jest uchylone. W miejsce uchylonego rozporządzenia weszło Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz. 1824.