Listopad 2015 – ogłoszenie Konkursu pt. „Mistrz języka i kultury”. Celem Konkursu wiedzy o językach i kulturach wykładanych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej „Mistrz języka i kultury” jest rozwijanie zainteresowania wiedzą o językach i kulturach wykładanych na naszym wydziale wśród studentów WLS, a także umożliwienie im zaprezentowania zdobytej wiedzy studentom i pracownikom WLS oraz innych wydziałów UW, współzawodnictwo oraz możliwość wykorzystania nabytych dzięki Konkursowi umiejętności w przyszłym życiu zawodowym.

W Konkursie mogą wziąć udział studenci WLS. Uczestnicy będą podzieleni na grupy w zakresie języków: angielskiego, białoruskiego, czeskiego, francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego, litewskiego, niemieckiego, rosyjskiego, słowackiego, szwedzkiego, ukraińskiego i włoskiego. Konkurs składa się z dwóch etapów – eliminacji (etap I) i finału (etap II). Dodatkowo laureaci poszczególnych grup językowych mogą wziąć udział w superfinale

UWAGA: : Termin konkursu "Mistrz języka i kultury" został przedłużony do 27 stycznia.

Szczegółowy Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa

Sponsor wydarzenia