16.12.2015– 10.03.2016

Nadsyłanie prac na konkurs filmowy „Język miasta” z okazji jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego i 40-lecia Wydziału Lingwistyki Stosowanej.

18.12.2015– 27.01.2016

Rejestracja uczestników Konkursu „Mistrz języka i kultury” wg warunków określonych w Regulaminie.

01.03.2016– 20.04.2016

Konkurs „Język miasta” - Komisja Konkursowa dokonywać będzie preselekcji filmów i dokona wyboru najlepszych 6 prac, które awansują do II. etapu.

03.03.2016

Międzynarodowa konferencja „200UW/40WLS: Lingwistyka stosowana” o charakterze moderowanych paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów i publiczności.

08.03.2016

Konferencja naukowa poświęcona Janowi I. N. Baudouin de Courtenay, wybitnemu językoznawcy i politykowi, kandydatowi na prezydenta II RP w wyborach 1921 r.

10.03.2016

Międzynarodowa konferencja „200UW/40WLS: Słowiańszczyzna wschodnia” o charakterze moderowanych paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów i publiczności.

16.03.2016

Konferencja Młodych Naukowców WLS, we wspólpracy z Laboratorium Humanistyki Cyfrowej, poświęcona m.in. wykluczeniom w lingwistyce.

17.03.2016

Międzynarodowa konferencja „200UW/40WLS: Przekład literacki dzisiaj i jutro” o charakterze moderowanych paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów i publiczności.

marzec 2016

Konkurs wiedzy o kulturach i językach wykładanych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego „Mistrz języka i kultury”

05.04.2016

Mini-Festiwal Nauki wzorowany na tzw. klubach młodzieżowych, organizowanych rokrocznie z okazji Festiwalu Nauki w Warszawie. Organizowane będą spotkania cieszące się dotychczas największą popularnością wśród uczestników.

07.04.2016

Międzynarodowa konferencja „200UW/40WLS: Lingwistyka korpusowa” o charakterze moderowanych paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów i publiczności.

25.04.2016– 14.06.2016

Plebiscyt internautów - do momentu zamknięcia drugiego etapu konkursu filmowego „Język miasta” w dniu 14.06.2016

08.06.2016

„Dzień Języków UW” – wydarzenia organizowane przez WLS będą prezentowane podczas obchodów na kampusie głównym.

14.06.2016

Drugi dzień prezentowania wykładów, warsztatów i pokazów organizowanych przez WLS w ramach obchodów na kampusie głównym.