Aktualności jubileuszowe
Kalendarium obchodów
Konkurs filmowy „Język miasta”
Konkurs „Mistrz języka i kultury”

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW: wczoraj, dziś i jutro

Historia wchodzących w skład naszego Wydziału jednostek sięga początków lat 50. XX wieku. Wtedy właśnie powstały struktury reprezentujące filologie wschodniosłowiańskie: rosyjską (1950 r.), ukraińską (1953 r.), białoruską (1956 r.), które stały się częścią Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1968 r. – Wydziału Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Kolejna jednostka wchodząca dziś w skład WLS UW – Instytut Lingwistyki Stosowanej – powstała w 1972 r.

W roku 1975 powołano nowy wydział Uniwersytetu Warszawskiego pod nazwą Wydział Rusycystyki i Slawistyki z siedzibą Dziekanatu w budynku przy ul. Smyczkowej 3/5. To wtedy po raz pierwszy większość jednostek obecnego WLS UW została połączona wspólną strukturą organizacyjną: w jej skład weszły Instytut Rusycystyki, Instytut Filologii Słowiańskiej, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Katedra Filologii Białoruskiej, Katedra Filologii Ukraińskiej oraz Katedra Filologii Węgierskiej. Formalnie zatem rok 1975 to początek istnienia naszego Wydziału. Jednostki slawistyczne przeprowadziły się w 1979 r. do nowej siedziby przy ul. Szturmowej 1, ILS UW pozostał w budynku przy ul. Browarnej 8/10. W roku 1980 następuje zmiana nazwy naszej jednostki na Wydział Rusycystyki, Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej, a po odejściu w 1981 r. Instytutu Slawistyki do Wydziału Polonistyki UW – na Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej.

W roku 1996 po raz kolejny zmieniamy nazwę, tym razem na Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich. W składzie Wydziału pojawiają się nowe jednostki - Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (w 2001 r.) oraz Katedra Języków Specjalistycznych (2000 r.), która przekształca się w 2011 r. po połączeniu z Katedrą Teorii Języków i Akwizycji Językowej w Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, przemianowany w 2014 r. w Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej.

Obecna nazwa – Wydział Lingwistyki Stosowanej UW – obowiązuje od 2009 r.

W związku z 200-leciem Uniwersytetu Warszawskiego i 40-leciem Wydziału naszej społeczności akademickiej życzyć należy, obok oczekiwanego połączenia wszystkich wydziałowych jednostek w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, zajmowania czołowej w Polsce i znaczącej w Europie pozycji w działalności naukowo-badawczej i w dydaktyce, ciągłego poszerzania obszarów naukowej eksploracji.

Komitet organizacyjny jubileuszu na WLS UW