Współpraca międzynarodowa

Wydział ściśle współpracuje z uczelniami zagranicznymi. Każda z jednostek od lat prowadzi rozległą działalność naukową w obszarze współpracy z zagranicą.

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej utrzymuje kontakty naukowe z Katedrą Lingwistyki Matematycznej Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu, Uniwersytetem im. M. Łomonosowa w Moskwie, a także z ośrodkami akademickimi w Kazaniu, Hamburgu, Saarbrucken, Essen, Berlinie, Kolonii, Hamburgu, Moguncji, Wiedniu, Mannheim i Budapeszcie. W 2007 roku została podpisana umowa o bezpośredniej współpracy z Instytutem Języków Zawodowych (Siegener Instytut fur Sprachen im Beruf) Uniwersytetu w Siegen.

Instytut Lingwistyki Stosowanej utrzymuje kontakty naukowe z zagranicznymi uczelniami w: Lancaster, Cardiff, Barcelonie, Hamburgu, Moguncji, Wiedniu, Saarbrucken, Giessen, Mannheim, Turynie, Nancy 2, a także z Państwowym Instytutem im. A. S. Puszkina w Moskwie.

Instytut Rusycystyki współpracuje z Uniwersytetem Moskiewskim im. M. Łomonosowa, Rosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów w Moskwie, Państwowym Instytutem im. A. S. Puszkina w Moskwie, z Uniwersytetem w Bratysławie. Do Instytutu zapraszani są wybitni uczeni z Rosji, pisarze, krytycy literaccy, ludzie kultury, polityki, biznesu, jak również czołówka krajowych slawistów. Od lat realizowane są krótko- i długoterminowe wyjazdy pracowników i studentów do Uniwersytetu Moskiewskiego i Instytutu im. A. S. Puszkina w Moskwie.

Katedra Białorutenistyki od początku istnienia prowadzi współpracę naukową i dydaktyczną z uczelniami na Białorusi – Instytutem Pedagogicznym im. M. Gorkiego w Mińsku, Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku oraz z Białoruską Akademią Nauk. Współpraca naukowa Katedry rozszerzona została również o zachodnie placówki – Białoruski Instytut Nauki i Sztuki w Nowym Jorku oraz Białoruską Bibliotekę im. Franciszka Skaryny w Londynie.

Katedra Ukrainistyki utrzymuje ścisłe kontakty naukowe z uczelniami ukraińskimi – Narodowym Uniwersytetem Kijowskim im. T. Szewczenki, Narodowym Uniwersytetem Lwowskim im. I. Franki, Podkarpackim Uniwersytetem im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Państwowym Uniwersytetem w Czerniowcach, Uniwersytetem w Doniecku, Uniwersytetem Charkowskim, Akademią Kijowsko-Mohylańską, z Instytutem Literatury UAN Ukrainy oraz Uniwersytetem w Ostrogu i Tarnopolu. Katedra współpracuje także z Ukraińskim Wolnym Uniwersytetem w Monachium oraz z ośrodkami slawistycznymi Niemiec, Kanady, USA, Anglii, Francji i Włoch.

Prowadzone były i są bilateralne projekty badawcze, m.in.: Kontrastywna analiza polskich i niemieckich tekstów specjalistycznych w ujęciu translatorycznym – bilateralny projekt badawczy prowadzony z profesorami z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; Teksty specjalistyczne w integrującej się Europie. Analiza kontrastywna -projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Norbertem Friesem (Institut fur Deutsche Sprache und Linguistik, Uniwersytet Humboldta w Berlinie), Analiza dyskursu (specjalistycznego) i jej integracja w dydaktyce translacji (specjalistycznej) – bilateralny projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Svendem F. Sagerem (Institut fur Germanistik, Uniwersytet w Hamburgu); Dydaktyczne moduły Internetowe do nauki tłumaczenia niemieckojęzycznych tekstów specjalistycznych. Implementacja koncepcji kursów internetowych (e-learning – bilateralny projekt badawczy na lata 2008 – 2011 realizowany wspólnie z prof. Johanem Hallerem oraz dr Christophem Rosenerem (FR 4.6 – Angewandte Sprachwissenschaft sowie Ubersetzen und Dolmetschen, Universitat des Saarlandes); Komunikacja specjalistyczna w przedsiębiorstwach globalnych – multilateralny projekt badawczy na lata 2009 – 2012 realizowany wspólnie z prof. Stephanem Habscheidem (Siegener Instytut fur Sprachen im Beruf, Uniwersytet w Siegen) i dr Christophem Rosenerem (FR 4.6 – Angewandte Sprachwissenschaft sowie Ubersetzen und Dolmetschen, Universitat des Saarlandes).

Od 2010 roku realizowany jest również w ramach grantu projekt stworzenia polsko-rosyjskiego korpusu równoległego. Prowadzony jest on we współpracy pracowników UW (Wydziału Polonistyki i Wydziału Lingwistyki Stosowanej) z Baszkirskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Ufie oraz Rosyjskim Korpusem Narodowym.

Lista uczelni, z którymi jednostki Wydziału Lingwistyki Stosowanej prowadzą współpracę w ramach programu Erasmus/Sokrates.

Lp. KRAJ NAZWA OŚRODKA JEDNOSTKA WLS
1. Belgia Katholieke Universiteit Leuven IKLA
2. Chorwacja University of Zagreb IKLA
3. Francja Université Charles-de-Gaulle (Lille III) IKLA
4. Francja Université de Rouen – Haute Normandie IKLA
5. Francja Université Aix-Marseille IKLA
6. Hiszpania Universidad de Oviedo IKLA
7. Hiszpania Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad-Real IKLA
8. Łotwa Daugavpils University IKLA
9. Malta L-Universita Ta’Malta IKLA
10. Niemcy Johannes-Gutenberg-Universität Mainz IKLA
11. Niemcy Humboldt-Universität zu Berlin IKLA
12. Niemcy Hochschule für Management IKLA
13. Niemcy Universität Bremen IKLA
14. Niemcy Ruprecht-Karls-Universität IKLA
15. Niemcy Universität Trier IKLA
16. Niemcy Fachhochschule Flensburg IKLA
17. Portugalia Universidade de Coimbra IKLA
18. Słowacja Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici IKLA
19. Szwecja Stockholms Universitet IKLA
20. Wielka Brytania The University of Edinburgh IKLA
21. Włochy Universita degli Studi di Genova IKLA
22. Włochy Universita degli Studi di Siena IKLA
23. Włochy Universita degli Studi dell’Aquila IKLA
24. Włochy Universita degli studi di Milano IKLA
25. Włochy Universita degli Studi di Salerno IKLA
26. Włochy Universita per Stranieri di Siena IKLA
27. Włochy University of Ferrara IKLA
28. Włochy Libera Universita Maria Ss. Assunta IKLA
29. Włochy Universita di Pisa IKLA
30. Włochy Universita del Salento IKLA
31. Włochy Universita degli Studi della Tuscia di Viterbo IKLA
32. Włochy Universita degli Studi di Catania IKLA
33. Włochy Universita per Stranieri di Perugia IKLA
34. Włochy Universita degli Studi di Firenze IKLA
35. Włochy Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia IKLA
36. Włochy Universita degli Studi di Roma “Tor Vergata” IKLA
37. Włochy Universita del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” IKLA
38. Włochy Universita degli Studi di Verona IKLA
39. Włochy Universita degli Studi del Molise IKLA
40. Włochy Universita degli Studi di Roma “La Sapienza” IKLA
41. Włochy Universita degli Studi di Pavia IKLA
42. Włochy Universita degli Studi di Padova IKLA
43. Włochy Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna IKLA
44. Włochy Universita degli Studi di Torino IKLA
45. Rosja Институт гуманитарного образования и информационных технологий IKLA
46. Austria Universität Wien ILS
47. Belgia Université de Mons ILS
48. Belgia Hogeschool Antwerpen ILS
49. Belgia Haute Ecole de Bruxelles ILS
50. Belgia Université de Liege ILS
51. Francja Université René Descartes (Paris V) ILS
52. Hiszpania Universidad Complutense de Madrid ILS
53. Hiszpania Universidad Autónoma de Madrid ILS
54. Hiszpania Universidad De Jaén ILS
55. Hiszpania Universidad del Pais Vasco ILS
56. Hiszpania Universidad de Vigo ILS
57. Hiszpania Universität Autónoma de Barcelona ILS
58. Niemcy Universität Duisburg Essen ILS
59. Niemcy Universität Hildesheim ILS
60. Niemcy Johannes-Gutenberg-Universltät Mainz ILS
61. Niemcy Eberhard-Karls-Universität Tübingen ILS
62. Wielka Brytania University of Westminster ILS
63. Wielka Brytania London Metropolitan University ILS
64. Finlandia Jyvaskylan Yliopisto IR
65. Estonia Tallinna Ulikool IR
66. Łotwa Daugavpils University IR
67. Słowacja Univerzita Komenskeho v Bratislave IR
68. Belgia Katholieke Universiteit Leuven IR
69. Czechy Univerzita Karlova v Praze KSI
70. Niemcy Emst-Moritz-Amdt-University Greifswald KSI
71. Słowacja Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre KSI
72. Węgry Eötvös Loránd Tudományegyet KU
73. Niemcy Ludwig-Maximilians-Universität KU
74. Słowacja Prešovská Univerzita KU