Katedra Ukrainistyki

W Katedrze Ukrainistyki prowadzony jest szereg interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie literatury, języka i kultury ukraińskiej, myśli filozoficzno-społecznej, polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego, a także polsko-ukraińskich stosunków historycznych, politycznych i kulturowych od czasów najdawniejszych do współczesności oraz badania w zakresie teorii i praktyki przekładu. Zakres prowadzonych badań literaturoznawczych obejmuje całokształt dziejów i trwałych dokonań literatury ukraińskiej od czasów najdawniejszych poprzez barok, romantyzm, klasycyzm, różne odmiany modernizmu aż po najnowsze zjawiska w literaturze współczesnej (w tym postmodernizm i inne tendencje stylistyczne), folklorystykę, a także piśmiennictwo ukraińskie w Polsce i polsko-ukraińskie stosunki literackie. Ostatnie projekty badawcze dotyczą kultury ukraińskiej w Polsce oraz współczesnego kształtu stosunków dwustronnych.