Stopka - dane kontaktowe wydzialu

Wydzial Lingwistyki Stosowanej

ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa

telefony 22 55 34 221, 22 55 34 223, faks 22 55 34 224

e-mail: wls@uw.edu.pl