Kontakty

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SPRAWY STUDENCKIE

kierunek – lingwistyka stosowana
IKSI
 1. studia stacjonarne
  1. dr Marta Małachowicz
  2. tel. 22 55 34 202
  3. e-mail: mmalachowicz@uw.edu.pl
 2. studia niestacjonarne
  1. dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
  2. tel. 22 55 34 220
  3. e-mail: m.olpinska@uw.edu.pl
ILS
  1. dr Anna Szczęsny
  2. tel. 22 55 26 021
  3. e-mail: a.m.szczesny@uw.edu.pl
kierunek – studia nad słowiańszczyzną wschodnią
KR
 1. dr Dorota Piekarska-Winkler
 2. tel. 22 55 34 236
 3. e-mail: dopiekar@uw.edu.pl
KB
 1. dr Volha Tratsiak
 2. tel. 22 55 34 244
 3. e-mail: vtratsiak@uw.edu.pl
KSI
 1. dr Marcin Niemojewski
 2. tel. 22 55 34 229
 3. e-mail: m.niemojewski@uw.edu.pl
KU
 1. dr Paulina Olechowska
 2. tel. 22 55 34 252
 3. e-mail: p.olechowska@uw.edu.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI

 1. dr hab. Svitlana Romaniuk

 2. tel. 22 55 34 292
 3. e-mail: s.romaniuk@uw.edu.pl

PRODZIEKAN DS. FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

 1. dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
 2. tel. 22 55 34 220
 3. e-mail: m.olpinska@uw.edu.pl

DZIEKANAT DS. STUDENCKICH

 1. ul. Szturmowa 4
 2. 02-678 Warszawa
 3. godziny przyjęć:
 4. poniedziałek – czwartek 10.00 – 14.00 (z przerwą w godz. 12.30 – 13.00)
 5. piątek – nieczynne
 6. dla studentów studiów niestacjonarnych – soboty zjazdowe w godz. 8.00 – 14.00
 7. mgr Janina Jastrzębska – kierownik
 8. tel.: 22 55 34 222
 9. e-mail: student.wls@uw.edu.pl
 10. pok. 408
 11. kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią
 12. Sekcja Katedry Białorutenistyki
 13. Sekcja Katedry Rusycystyki
 14. Małgorzata Cielebąk
 15. tel.: 22 55 34 290
 16. e-mail: student.kb@uw.edu.pl – spec. filologia białoruska z j. rosyjskim i angielskim
 17. e-mail: dziennerus@uw.edu.pl – spec. filologia rosyjska
 18. pok. 433
 19. Sekcja Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
 20. Sekcja Katedry Ukrainistyki
 21. mgr Sylwia Stedler-Banasiak
 22. tel.: 22 55 34 266
 23. e-mail: student.ksi@uw.edu.pl – spec. kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
 24. e-mail: student.ku@uw.edu.pl – spec. ukrainistyka z j. rosyjskim i angielskim
 25. pok. 434
 26. kierunek: lingwistyka stosowana
 27. Sekcja Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
 28. studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie):
 29. mgr inż. Bogna Szpakowska-Tabaka
 30. mgr inż. Katarzyna Buczek
 31. tel.: 22 55 34 208
 32. e-mail: iksi@uw.edu.pl
 33. pok. 406
 34. studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) oraz studia niestacjonarne (zaoczne):
 35. Michał Żurek
 36. tel.: 22 55 34 201
 37. e-mail: zaoczne.iksi@uw.edu.pl
 38. pok. 407
 39. Sekcja Instytutu Lingwistyki Stosowanej
 40. ul. Dobra 55
 41. 00-312 Warszawa
 42. godziny przyjęć:
 43. wtorek – czwartek 9.00 – 14.00 (z przerwą w godz. 12.30 – 13.00)
 44. dla studentów studiów niestacjonarnych – soboty zjazdowe w godz. 8.15 – 12.00
 45. poniedziałek – nieczynne
 46. Uwaga! Dyplomy wydawane są absolwentom wyłącznie w środy
 47. mgr Monika Marcinkowska
 48. tel.: 22 55 26 023
 49. e-mail: student.lic.ils@uw.edu.pl
 50. pok. 00.084
 51. Urszula Krasowska
 52. tel.: 22 55 26 027
 53. e-mail: student.mgr.ils@uw.edu.pl
 54. pok. 00.085
 55. mgr Joanna Starkowska
 56. tel.: 22 55 26 031
 57. e-mail: student.zsm.ils@uw.edu.pl
 58. pok. 00.085

ZARZĄDY SAMORZĄDÓW STUDENTÓW JEDNOSTEK WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ:

IKSI
 1. Przewodniczący: Mateusz Trebliński
 2. www: http://www.iksi.uw.edu.pl/samorzad-studencki
 3. e-mail: zss.iksi@samorzad.uw.edu.pl
ILS
 1. Przewodniczący: Tomasz Michalik
 2. www: www.ils.samorzad.uw.edu.pl
 3. e-mail: ils.samorzad@gmail.com
KR
 1. Przewodniczący: Mateusz Wąsowski
 2. www: https://www.facebook.com/ZarzadSamorzaduStudentow,InstytutuRusycystykiUw?ref=hl
 3. e-mail: samorzad.ir@gmail.com
KB
 1. Przewodniczący: Jan Wieczorek
 2. www: https://www.facebook.com/groups/161086793921249
 3. e-mail: jan.wieczorek@student.uw.edu.pl
KSI
 1. Przewodniczący: Seweryn Sikorski
 2. e-mail: ksiesw@samorzad.uw.edu.pl
KU
 1. Przewodnicząca: Róża Orszulak
 2. e-mail: ukrainistyka@gmail.com