Procedury habilitacyjne

 

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji

Harmonogram

Uchwała

dr Marek Łukasik

dr Marcin Łączek

dr Agnieszka Biernacka

dr Marta Kaliska

dr Markus Eberharter

dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska

dr Raoul Bruni

dr Dario Prola

dr Iga Lehman

dr Janina Mołczanow

dr Łukasz Karpiński

dr Anna Borowska

dr Grzegorz Pawłowski

dr Elżbieta Gajek

dr Svitlana Romaniuk

dr Monika Płużyczka

dr Justyna Alnajjar

dr Magdalena Latkowska

dr Agnieszka Szarkowska

dr Iwona Krycka-Michnowska

dr Lidia Stefanowska

dr Łucja Biel

dr Paweł Szerszeń

dr Piotr Twardzisz

dr Grzegorz Ziętala