Samorząd

Wydziałowa Rada Doktorantów:

  1. Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów: mgr Anna Siwirska

Członkowie:

  1. mgr Agata Balińska
  2. mgr Łukasz Dutka
  3. mgr Krzysztof Jeleń
  4. mgr Dominik Kudła
  5. mgr Grzegorz Kulesza
  6. mgr Maria Nikishina
  7. mgr Martyna Sienkiewicz
  8. mgr Karolina Zajączkowska

Delegaci doktorantów do Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej:

  1. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, doktorantów w Radzie Wydziału reprezentuje Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.