Doktoranci

I ROK

Nazwisko i imię

Promotor

mgr Paulina Dwużnik dr hab. Elżbieta Gajek
mgr Bożena Gandor dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. UW
mgr Albert Guziak dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska
mgr Agata Hajduk dr hab. Łucja Biel
mgr Magdalena Jelińska dr hab. Michał Paradowski
mgr Anna Król dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
mgr Erika Kuzmina dr hab. Magdalena Dąbrowska
mgr Bartłomiej Miąsko prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
mgr Dariusz Müller dr hab. dr hab. Łucja Biel
mgr Adam Sikorski dr hab. Agnieszka Szarkowska
II ROK

Nazwisko i imię

Promotor

mgr Marta Adamiuk dr hab. Monika Płużyczka
mgr Miłosz Drewniak dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW
mgr Agata Gać dr hab. Magdalena Dąbrowska
mgr Anna Jamka dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. UW
mgr Aleksandra Janczarska prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
mgr Krzysztof Jeleń prof. dr hab. Gennadiy Zeldovych
mgr Barbara Kaczyńska prof. dr hab. Anna Kukułka-Wojtasik
mgr Paweł Kaźmierczak dr hab. Ewa Gruszczyńska
mgr Grzegorz Kulesza dr hab. Ewa Gruszczyńska
mgr Aleksander Siwicki dr hab. Piotr Twardzisz
mgr Aleksandra Tomaszewska dr hab. Łucja Biel
mgr Karolina Zajączkowska dr hab. Urszula Topczewska
III ROK

Nazwisko i imię

Promotor

mgr Kamila Dembińska dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW
mgr Monika Jakubowska dr hab. Jerzy Grzybowski
mgr Oliwia Kasprzyk dr hab Andriej Moskwin
mgr Viktar Korbut dr hab. Jerzy Grzybowski
mgr Marta Koziatek dr hab. Silvia Bonacchi, prof. UW
mgr Dominik Kudła prof. dr hab. Sambor Grucza
mgr Dorota Kulawik prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
mgr Maria Nikishina prof. dr hab. Sambor Grucza
mgr Agnieszka Przybyła-Wilkin dr hab. Michał Paradowski
mgr Maria Rombel dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. UW
mgr Marlena Smolak dr hab. Silvia Bonacchi, prof. UW
mgr Julia Zembaty dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW
IV ROK

Nazwisko i imię

Promotor

mgr Agata Balińska dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UW
mgr Maryla Chaustowicz dr hab. Nina Barszczewska, prof. UW
mgr Łukasz Dutka dr hab. Agnieszka Szarkowska
mgr Sebastian Dziewięcki prof. dr hab. Dorota Urbanek
mgr Agnieszka Hein dr hab. Łucja Biel
mgr Natalia Kiser dr hab. Agnieszka Szarkowska
mgr Anna Kizeweter dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW
mgr Dariusz Koźbiał dr hab. Łucja Biel
mgr Daria Ławrynow dr hab. Magdalena Dąbrowska
mgr Ewa Pobierzyn dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. UW
mgr Małgorzata Siarkowska dr hab. Joanna Getka
mgr Anna Siwirska dr hab. Nina Barszczewska, prof. UW
mgr Piotr Uściłowski prof. dr hab. Sambor Grucza
mgr Katarzyna Wasilewska dr hab. Łucja Biel
mgr Piotr Wronka prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
V ROK

Nazwisko i imię

Promotor

mgr Iryna Aheyeva prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz
mgr Oksana Borys dr hab. Irena Mytnik
mgr Anna Chałabiś dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
mgr Anna Maria Jędrzejczyk dr hab. Silvia Bonacchi, prof. UW
mgr Magdalena Kalita dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW
mgr Anna Kijoch dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW
mgr Sławomira Kołsut dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW
mgr Agata Kornacka prof. dr hab. Aleksander Wirpsza
mgr Ludmila Lambeinová dr hab. Joanna Getka
mgr Marcin Możdżonek prof. dr hab. Sambor Grucza
mgr Joanna Otocka prof. dr hab. Sambor Grucza
mgr Martyna Sienkiewicz dr hab. Magdalena Dąbrowska
mgr Anna Sworowska dr hab. Ewa Gruszczyńska
mgr Agnieszka Szczerbakowicz dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UW
mgr Sylwia Tyszka dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UW
mgr Maja Więckowska prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz
mgr Joanna Wyszyńska dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. UW
mgr Kamil Zubrzycki dr hab. Urszula Topczewska
mgr Jewgienija Żęjmo prof. dr hab. Dorota Urbanek
VI ROK

Nazwisko i imię

Promotor

mgr Igor Belov prof. dr hab. Aleksander Wirpsza
mgr Barbara Dumara prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
mgr Tatiana Kurbanow dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
mgr Lucia Pascale prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
mgr Agata Dorota Pryciak prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
mgr Wioletta Stefaniak dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. UW
mgr Ruslan Szoszyn prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz
mgr Weronika Hanna Sztorc dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UW
mgr Dmytro Teterya dr hab. Grażyna Mańkowska