Doktoranci

Harmonogram studiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019

 Wstępny harmonogram studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018 - plik pdf


Harmonogram studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018

 Wstępny harmonogram studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018 - plik pdf


Program Mobilności Studentów i Doktorantów

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie: Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Zachęcamy też do odwiedzenia profilu programu: https://www.facebook.com/programmost2000/

 

 

Koordynator Programu MOST

prof. dr hab. Ewa Żebrowska

tel.(+48 22) 55-34-225

e-mail:doktoranci.wls@uw.edu.pl

  1. Do kierowników studiów doktoranckich MOST 2017/18
  2. Raport z ankiety

Uprzejmie informujemy, że na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształceniahttp://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty uaktualnione zostały wzory dokumentów dla studentów Programu MOST “Porozumienie o programie zajęć”, “Aneks do porozumienia o programie zajęć” oraz “Karta okresowych osiągnięć studenta”. Zmieniony został także Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który dostępny jest pod adresem http://most.amu.edu.pl/data/MOSTreg03.pdf


PBN – szkolenie

PBN_szkolenie - plik pdf


Doktorant pilnie poszukiwany

praca_doktorant_polon_do30listopada - plik pdf


Program studiów doktoranckich i Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich zatwierdzone uchwałą RW z dnia 23 maja 2017 r. – obowiązują doktorantów przyjętych od roku akad. 2017/2018

Program studiów i Szczegółowe zasady studiowania od 2017/2018


Harmonogram studiów doktoranckich na rok akademicki 2016/2017

 Wstępny harmonogram studiów doktoranckich na rok akademicki 2016/2017 - plik pdf


Obowiązujące doktorantów:


Innowacje społeczne – technologie cyfrowe

W dniu 16 marca 2016 r. (środa), od godz. 16.00 w auli 1.008 (1 piętro) w budynku przy ul. Dobrej 55 odbędzie się sesja“Innowacje społeczne – technologie cyfrowe”. Program konferencji oraz inne informacje znaleźć można pod adresem:https://sites.google.com/a/uw.edu.pl/innowacje-spoleczne—technologie-cyfrowe-doktorancka-sesja-naukowa/


V Transdyscyplinarna Szkoła Letnia dla doktorantów Lubliniec 2015 – “Być (z) sobą u siebie. Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość.”

Osoby, które zechcą uczestniczyć w tej szkole, proszone są o kontakt z Kierownikiem Studiów Doktoranckich WLS UW, Panią prof. dr hab. Małgorzatą Tryuk.

 

 


Zatwierdzone uchwałą RW z dnia 17 czerwca 2014 r. – obowiązują doktorantów przyjętych od roku akad. 2014/2015 i później


Zatwierdzone uchwałą RW z dnia 16 kwietnia 2013 r. – obowiązują doktorantów przyjętych od roku akad. 2013/2014


Zatwierdzone uchwałą RW z dnia 12 czerwca 2012 r.* Nie dotyczy doktorantów IV roku i “przedłużeń”.


Zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników i studentów (w tym również studentów 3. stopnia) Uniwersytetu Warszawskiego wprowadza się obowiązek założenia i użytkowania przez każdego studenta konta na serwerze poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy i studenci zobowiązani są do korzystania z tego adresu poczty elektronicznej w sprawach związanych z działalnością Uczelni.

Adresy z domeną inną niż uniwersytecka (…uw.edu.pl) są adresami prywatnymi i zawsze jest ryzyko, że korespondencja nie będzie kursowała w sposób właściwy.

Od dnia 01.11.2013 r. wiadomości pochodzące z innych adresów niż z domeną UW nie będą odbierane. Osoby, które nie posiadają uniwersyteckiego adresu elektronicznego, zobowiązane są do jego założenia i zgłoszenia tego faktu na drodze elektronicznej do sekretariatu Studiów Doktoranckich WLS UW.


Program ERASMUS