Samorząd

Wydziałowa Rada Doktorantów

Przewodnicząca:

  • mgr Barbara Kaczyńska

Członkowie:

  • mgr Sebastian Dziewięcki
  • mgr Krzysztof Jeleń
  • mgr Oliwia Kasprzyk
  • mgr Dominik Kudła
  • mgr Grzegorz Kulesza
  • mgr Erika Kuzmina
  • mgr Anna Siwirska
  • mgr Karolina Zajączkowska

Delegaci doktorantów do Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej:

  • Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, doktorantów w Radzie Wydziału reprezentuje Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.