Doktoranci

 

II ROK

Imię i nazwisko

promotor

mgr Paulina Dwużnik dr hab. Elżbieta Gajek
mgr Bożena Gandor dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. ucz.
mgr Albert Guziak dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska
mgr Agata Hajduk dr hab. Łucja Biel
mgr Magdalena Jelińska dr hab. Michał Paradowski
mgr Anna Król dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, prof. UW
mgr Erika Kuzmina dr hab. Magdalena Dąbrowska
mgr Bartłomiej Miąsko prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
mgr Dariusz Müller dr hab. dr hab. Łucja Biel
mgr Adam Sikorski dr hab. Agnieszka Szarkowska

 

III ROK
Imię i nazwisko promotor
mgr Agata Gać dr hab. Magdalena Dąbrowska
mgr Anna Jamka dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. ucz.
mgr Aleksandra Janczarska prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
mgr Krzysztof Jeleń prof. dr hab. Gennadiy Zeldovych
mgr Barbara Kaczyńska prof. dr hab. Anna Kukułka-Wojtasik
mgr Paweł Kaźmierczak dr hab. Ewa Gruszczyńska
mgr Grzegorz Kulesza dr hab. Ewa Gruszczyńska
mgr Aleksandra  Tomaszewska dr hab. Łucja Biel
mgr Karolina Zajączkowska dr hab. Urszula Topczewska

 

IV ROK
Imię i nazwisko promotor
mgr Kamila Dembińska dr hab. Przemysław Gębal, prof. ucz.
mgr Oliwia Kasprzyk dr hab Andriej Moskwin
mgr Viktar Korbut dr hab. Jerzy Grzybowski
mgr Marta Koziatek dr hab. Silvia Bonacchi, prof. ucz.
mgr Dominik Kudła prof. dr hab. Sambor Grucza
mgr Dorota Kulawik prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
mgr Agnieszka Przybyła-Wilkin dr hab. Michał Paradowski
mgr Maria Rombel dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. ucz.

 

V ROK
Imię i nazwisko promotor
mgr Agata Balińska
mgr Maryla Chaustowicz dr hab. Nina Barszczewska, prof. ucz.
mgr Łukasz Dutka dr hab. Agnieszka Szarkowska
mgr Sebastian Dziewięcki prof. dr hab. Dorota Urbanek
mgr Agnieszka Hein dr hab. Łucja Biel
mgr Anna Kizeweter dr hab. Przemysław Gębal, prof. ucz.
mgr Dariusz Koźbiał dr hab. Łucja Biel
mgr Joanna Otocka prof. dr hab. Sambor Grucza
mgr Anna Siwirska dr hab. Nina Barszczewska, prof. ucz.
mgr Katarzyna Wasilewska dr hab. Łucja Biel
mgr Piotr Wronka prof. dr hab. Małgorzata Tryuk

 

VI ROK
Nazwisko i imię promotor
mgr Oksana Borys dr hab. Irena Mytnik
mgr Anna Chałabiś dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, prof. UW
mgr Magdalena Kalita dr hab. Przemysław Gębal, prof. ucz.
mgr Anna Kijoch dr hab. Przemysław Gębal, prof. ucz.
mgr Sławomira Kołsut dr hab. Przemysław Gębal, prof. ucz.
mgr Marcin Możdżonek prof. dr hab. Sambor Grucza
mgr Anna Sworowska dr hab. Ewa Gruszczyńska
mgr Joanna Wyszyńska dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. ucz.
mgr Kamil Zubrzycki dr hab. Urszula Topczewska
mgr Jewgenija Żejmo prof. dr hab. Dorota Urbanek