Doktoranci

 

III ROK
Imię i nazwisko Promotor
mgr Paulina Dwużnik dr hab. Elżbieta Gajek
mgr Bożena Gandor dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. UW
mgr Albert Guziak dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska
mgr Agata Hajduk dr hab. Łucja Biel
mgr Magdalena Jelińska dr hab. Michał Paradowski
mgr Anna Król dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
mgr Erika Kuzmina dr hab. Magdalena Dąbrowska
mgr Bartłomiej Miąsko prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
mgr Dariusz Müller dr hab. dr hab. Łucja Biel
mgr Adam Sikorski dr hab. Agnieszka Szarkowska

 

IV ROK
Imię i nazwisko Promotor
mgr Anna Jamka dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. UW
mgr Aleksandra Janczarska prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
mgr Krzysztof Jeleń prof. dr hab. Gennadiy Zeldovych
mgr Barbara Kaczyńska prof. dr hab. Anna Kukułka-Wojtasik
mgr Paweł Kaźmierczak dr hab. Ewa Gruszczyńska
mgr Grzegorz Kulesza dr hab. Ewa Gruszczyńska
mgr Karolina Zajączkowska dr hab. Urszula Topczewska

 

V ROK
Imię i nazwisko Promotor
mgr Kamila Dembińska dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW
mgr Oliwia Kasprzyk dr hab Andriej Moskwin
mgr Viktar Korbut dr hab. Jerzy Grzybowski
mgr Marta Koziatek dr hab. Silvia Bonacchi, prof. UW
mgr Agnieszka Przybyła-Wilkin dr hab. Michał Paradowski
mgr Maria Rombel dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. UW

 

VI ROK
Imię i nazwisko Promotor
mgr Agata Balińska dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UW
mgr Łukasz Dutka dr hab. Agnieszka Szarkowska
mgr Agnieszka Hein dr hab. Łucja Biel
mgr Anna Kizeweter dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW
mgr Katarzyna Wasilewska dr hab. Łucja Biel
mgr Piotr Wronka prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
mgr Jewgenija Żejmo prof. dr hab. Dorota Urbanek